Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Rok 2024

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Publ. 21.06.2024 r.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rejowiec Fabryczny.

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja

Projekt umowy

Publ. 17.06.2024 r.

 


Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2029

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz usług

Wykaz osób

Wzór umowy

 

Publ. 10.05.2024 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Protokół

Publ. 12.06.2024


Modernizacja ul. Zielonej w miejscowości Kanie-Stacja

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Mapka poglądowa

publ. 22.04.2024 r.

 


Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2029

Szacowanie wartości zamówienia GPR 2024-2029

Formularz szacowania wartości zamówienia

Termin składania ofert - 19.04.2024 do godz. 10.00

publ. 04.04.2024


Zapytanie ofertowe na montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Szkół w Lisznie

 
Publ. 23.01.2024
 
Publ. 14.02.2024
 

 Rok 2023

 

"Zapytanie ofertowe na kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny i gminnych jednostek organizacyjnych"

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

Publ. 06.12.2023

Unieważnienie

Publ. 28.12.2023

 

 


"Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji drogowych"

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Mapy poglądowe

Publ. 02.11.2023

Informacja o wyborze oferty

Publ. 28.11.2023

 


"Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie zimowym 2023 - 2024".

- Zapytanie ofertowe

- Plan zimowego utrzymania dróg

- Wzór umowy

- Formularz ofertowy

Publ. 25.10.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publ. 8.11.2023


Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego grzewczego do budynków komunalnych w Gminie Rejowiec Fabryczny w sezonie grzewczym 2023/2024.

- Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

Publ. 22.09.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publ. 09.10.2023

 


Zapytanie ofertowe znak Rpi.271.6.2023 z dnia 17.07.2023 r na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny do przedszkola oraz ośrodka szkolno - wychowawczego w Chełmie .

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Wzór umowy

 Publ. 17.07.2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Publ. 1.08.2023.


 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit.

 Ogłoszenie o sprzedaży

Zarządzenie Wójta

Regulamin sprzedaży samochodu

Formularz oferty

Protokół zdawczo - odbiorczy

Umowa kupna - sprzedaży

Zdjęcia samochodu - jak poniżej.

Publ. 06.03.2023 r.


 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit.

 Ogłoszenie o sprzedaży

Zarządzenie Wójta

Regulamin sprzedaży samochodu

Formularz ofery

Protokół zdawczo - odbiorczy

Wzór umowy kupna - sprzedaży

 IMG 20230203 090111

IMG 20230203 090130  IMG 20230203 090144

IMG 20230203 090302  IMG 20230203 090327

 Publ. 02.02.2023

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Rejowiec Fabryczny FORD TRANSIT".

Publ. 25.01.2023 r.

 

 


Rok 2022

 
Zapytanie ofertowe znak Rpi.271.15.2022 z dnia 02.12.2022 r. na zakup samochodu typu BUS 9-cio osobowego.
 
 
 
 
 
Publ. 02.12.2022
 
 

 
 
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w 2023 - 2024 roku.
 
 
 
 
 
 
Publ.18.11.2022
 Publ.2.12.2022
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowo-dostawczego Rpi.271.12.2022 z dnia 12.10.2022 r. 
 
 
 
 
 
Publ.12.10.2022 r.
Publ 17.11.2022 r.
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe na "Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rejowiec Fabryczny"
 
Publ. 11.10.2022 r.
 
Publ. 31.10.2022 r.
 
 

 
 
Zapytanie ofertowe na dostawę i wyładunek oleju opałowego grzewczego do budynków komunalnych w Gminie Rejowiec Fabryczny
 
 
publ. 26.09.2022 r.
Publ. 06.10.2022
 
 
 
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywowola".
 
 
 
 
 
Publ. 14.09.2022
Publ. 23.09.2022
 

Szacowanie wartosci zamówienia na wykonanie analizy efektywnosci kosztowej dla 2 projektów realizowanych w ramach "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Program Rozowju Obszarów Wiejskicj na lata 2014-2020 Województwa Lubelskiego operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"
 
 
 
Publ. 12.09.2022 r.
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publ. 22.08.2022 r.
 
 
Publ. 31.08.2022 r.
 
 

 
Zapytanie ofertowe na dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Kanie do Chełma.
 
 
 
 
Publ. 22.08.2022 r.
 
 
Publ. 30.08.2022
 
 

 
Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do realizacji inwestycji drogowych
 
 
 
 
Publ. 19.07.2022
 
Publ. 27.07.2022
 
 

 
Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na renowację nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie
 
 
 
Publ. 11.07.2022
 
Publ. 20.07.2022
 
 

 
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Lisznie
 
Publ. 06.07.2022 r.
 
Publ. 20.07.2022
 
 

 
Szacowanie wartości zamówienia jakim jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
 
 
 
 
Publ. 23.06.2022 r.
 
 

 
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny"
 
 
 
 
 
 
Publ. 15.06.2022
 
 

Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”  oraz „Zakup sprzętu i dostawa usług informatycznych” w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego

Szacowanie wartości

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Publ. 10.05.2022 r.


Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego

Opis przedmiotu

Szacowanie wartości

Załącznik nr 8 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

publ. 10.05.2022

Zapytanie ofertowe  na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028

Zapytanie ofertowe

Publ. 09.05.2022 r.

Informacja o wyborze oferty

Publ. 20.05.2022 r. 


 

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028

Szacowanie wartości zamóweinia

Formularz Szacowania Wartości Zamówienia

 

publ. 12.04.2022


 

Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego

Szacowanie wartości zamówienia

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Specyfikacja sprzętu komputerowego

 

Publ. 28.02.2022 r.

 

Wyjaśnienia dotyczące zapytania

Publ. 03.03.2022 r.

 


Rok 2021

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w 2022 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 28.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz sprzętu

Projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Publ. 03.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie 2021-2022".

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Plan zimowego utrzymania dróg

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Publ. 01.12.2021 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na modernizację infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publ. 18.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług -

Wzór umowy

Publ. 03.11.2021 r.

 

 

Rok 2020

 Zapytanie ofertowe na wykonanie koncpecji i projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Pawłów Gmina Rejowiec Fabryczny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publ.28.09.2020 r.

Wyjaśnienia Nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Publ. 21.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Publ. 17.09.2020 r.

 

 Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie koncpecji i projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Pawłów Gmina Rejowiec Fabryczny

Szacowanie wartości zamówienia

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2

publ. 14.08.2020

 

 

Ogłoszenie o prztargu ofertowym na sprzdaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Informacja z otwarcia ofert

publ. 16.06.2020

 

 IMG 20200513 104904

IMG 20200513 104904
 IMG 20200513 104914
IMG 20200513 104914
 

publ. 05.06.2020 r.

 

Udzielenie Gminie Rejowiec Fabryczny kredytu długoterminowego 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

3. Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

publ. 23.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 publ. 04.05.2020

Plan Zamówień Publicznych 2020

publ. 15.01.2020

 

Rok 2019

Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1A

3. Załącznik 1B

4. Załącznik 1C

5. Załącznik 1D

6. Załącznik 1E

7. Formularz ofertowy

8. Wzór umowy

Publ. 17.04.2019 r.

9. Informacja z otwarcia ofert.

Publ. 29.04.2019 r.

10. Informacja o wyborze oferty.

Publ. 02.05.2019

 

 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie - szacowanie wartości zamówienia.

1. Szacowanie wartości zamówienia - meble biurowe

2. Szacowanie wartości zamówienia - komputery, sprzęt nagłaśniający

3. Szacowanie wartości zamówienia - meble i wyposażenie kuchni

4. Formularz ofertowy - meble biurowe

5. Formularz ofertowy - komputery

6. Formularz ofertowy - meble i wyposażenie kuchni

 publ. 01.04.2019

 

Zapytanie cenowe na dostawę samochodu osobowego dla Gminy Rejowiec Fabryczny

 

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie

publ. 14.02.2019 r.

 

Zapytanie cenowe na wykonanie projektów budowlanych na przebudowe dróg gminnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 20.02.2019 r.

Zapytanie cenowe

publ. 29.01.2019 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

publ. 14.01.2019 r.

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu dla zadań Przebudowa dróg gminnych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

publ. 11.01.2019 r.

Rok 2018

 

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w m. Pawłów, ul. Szkolna

Informacja z sesji otwarcia ofert

publ. 20.11.2018 r.

Zapytanie cenowe

Formularz oferty

Mapy - oświetlenie

Warunki przyłączenia oświetlenia

 

publ. 08.11.2018 r.

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków komunalnych w Gminie Rejowiec Fabryczny w ilości 37 tyś litrów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 11.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Projekt umowy

publ. 25.09.2018 r.

 

Zapytanie cenowe na zakup komputerów przenosnych w ramach realizacji projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej" Mikroprojekt "Zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny"

Zapytanie cenowe

publ. 13.09.2018 r.

Zapytanie cenowe na zakup sprzetu dla OSP Kanie wspólfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapytanie cenowe

publ. 10.09.2018 r.

 

Zapytanie cenowe na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasne gm. Rejowiec Fabryczny"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ.12.09.2018 r.

Zapytanie cenowe

Formularz oferty

Przedmiar Robót

publ. 03.09.2018r. 

Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w m.Pawłów ul. Szkolna.

Informacja o unieważnieniu postępowania

publ. 21.09.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Mapa

publ. 23.08.2018 r.

 

Zapytanie cenowe na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasne gm. Rejowiec Fabryczny"

Informacja o unieważnieniu postępowania

publ. 30.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 20.08.2018 r.

Zapytanie cenowe

Formularz oferty

Przedmiar robót

 

Zaproszenie do złożenia ofert na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny dla miejscowości Pawłów, Krasne, Liszno, Wólka Kańska-Kolonia, Wólka Kańska.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt Umowy

publ. 07.06.2018 r.

 

 

Uporzadkowanie i niwelacja terenów inwestycyjnych w miejscowosci Pawłów działki nr 1234/17, 1234/18, 1234/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 25.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar

Mapa

Wykaz osób

Wykaz sprzętu

Projekt Umowy

Publ. 16.04.2018 r.

Wyjaśnienia NR 1

Publ. 19.04.2018 r.

 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w miejscowości Kanie - Stacja o długości 750 m

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 03.04.2018

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz wykonanych projektów

Mapa

 publ. 19.03.2018

 

Zapytanie ofertowe na pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad "Przebudowa drogi i ciągu pieszego w m. Kanie" oraz "Przebudowa drogi gminnej Toruń- Gołąb (Nikodemówka).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

publ. 09.03.2018 r.

Plan postępowań o udzieleniu zamówienia

publ. 17.01.2018 r.

Informacja o wyborze oferty

publ. 27.03.2018

Rok 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu "Przebudowa Domu Kultury w Pawłowie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

publ. 15.11.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

publ. 07.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową- gastronomiczną

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert- usługa cateringowa gastronomiczna

publ. 13.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

publ.04.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługe cateringową- zakup przekąsek słonych i słodkich

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty

publ. 12.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe

publ.29.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pełnienie inspektora nadzoru budowlanego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Liszno

publ. 21.03.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Józefin

publ. 21.03.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienienia inspektora nadzoru budowlanego

Zapytanie ofertowe Liszno

publ. 10.03.2017

 Zapytanie ofertowe Józefin

publ. 10.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

publ. 26.01.2017


Rok 2016

 

 

Zapytanie ofertowe na sporządzenie studium wykonalności dla terenów inwestycyjnych gm. Rejowiec Fabryczny.

 

publ. 15.12.2016 r.

 

publ. 23.12.2016

 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony "Dostawa energii elektrycznej w 2017 r."

 

publ. 09.11.2016

 

 

 

 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Przebudowa budynku Domu Kultury w Pawłowie"

 

publ. 16.06.2016

 

publ. 28.06.2016

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy budynku Domu Kultury w Pawłowie.

 

publi. 26.05.2016

 

publ. 10.06.2016

 


Rok 2014

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rejowiec Fabryczny".

Publ. 05.06.2014 r.

Publ. 05.06.2014 r.

Publ. 16.06.2014 r.


 


Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony: "Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej"

Publ. 21.05.2014 r.

Publ. 03.06.2014 r.

Publ. 18.06.2014 r.


 

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny"

Publ. 30.04.2014 r.

Publ. 21.05.2014 r.

Publ. 03.06.2014 r.


 

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony: ,,Modernizacja urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólce Kańskiej Kolonii oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie".

Publ. 07.01.2014 r.

Publ. 17.01.2014 r.

Publ. 20.01.2014 r.

Publ. 21.01.2014 r.

Publ. 05.02.2014 r.


 

Rok 2013

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.

Publ. 21.10.2013 r.

Publ. 28.10.2013 r.

Publ. 12.11.2013 r.


Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony na "Dostawa oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny"

Publ. 25.09.2013 r.

Publ. 18.10.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony na "Modernizację dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny".

Publ. 11.09.2013 r.

Publ. 02.10.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony na "Modernizację dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny".

Publ. 21.08.2013 r.

Publ. 10.09.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie centrum miejscowości Krasne".

Publ. 15.07.2013 r.

Publ. 25.07.2013 r.

Publ. 06.08.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza "Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny".

Publ. 27.05.2013 r.

Publ. 19.06.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji " Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno".

Publ. 24.04.2013 r.

Publ. 12.04.2013 r.

Publ. 23.04.2013 r.

Publ. 24.04.2013 r.

Publ. 10.05.2013 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza "Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Gołąb - Kanie Stacja"

Publ. 15.02.2013 r.

Publ. 05.03.2013 r.

Publ. 13.03.2013 r.Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów".

Publ. 13.02.2013 r.

Publ. 22.02.2013 r.

Publ. 18.03.2013 r.


Rok 2012


Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

Publ. 27.09.2012 r.

Publ. 19.10.2012 r.Przetarg nieograniczony na "Modernizację dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny"

Publ. 16.07.2012 r.

Publ. 03.08.2012 r.

Publ. 09.08.2012 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ogłasza zamówienie p.n.
"Rejowiec Fabryczny: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu Aktywni na rynku pracy w gminie Rejowiec Fabryczny"

Publ. 13.07.2012 r.

Publ. 20.07.2012 r.

Publ. 21.08.2012 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów - etap II".

Publ. 07.02.2012 r.

Publ. 05.03.2012 r.


Rok 2011


Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pawlów II etap. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowią kanały glówne i odgalezienia boczne do posesji w systemie kanalizacji grawitacyjnej, oraz kanały tłoczne od przepompowni do studzienki rozprężnej w systemie kanalizacji tłocznej.

Publ. 30.12.2011 r.

Publ. 18.01.2012 r.

Publ. 26.01.2012 r.

Publ. 07.02.2012 r.Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym (do 14 000 euro - poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8). W oparciu o przepisy art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 49/2007 z dnia 30.10.2007 r Gmina Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą o podanie oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012".

Publ. 21.10.2011 r.Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie projektów architektonicznych zagospodarowania centrum miejscowości Liszno" w Gminie Rejowiec Fabryczny.

Publ. 06.10.2011 r.

Publ. 24.10.2011 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację dróg gminnych gruntowych dojazdowych do pól w miejscowości Liszno i Gołąb".

Publ. 30.08.2011 r.

Publ. 26.09.2011 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na "Zaprojektowanie oraz wykonanie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń 23 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków dla domów jednorodzinnych w Gminie Rejowiec Fabryczny".

Wykaz przydomowych oczyszczalni do wykonania do wglądu w siedzibie UG Rejowiec Fabr.
Publ. 27.05.2011 r.

Publ. 20.06.2011 r.

Publ. 27.07.2011 r.Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na "Dostawie wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Toruń i Józefin gm. Rejowiec Fabryczny"

Publ. 06.04.2011 r.

Publ. 18.04.2011 r.Gmina Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą o podanie oferty na: "Demontaż, transport i składowanie 1 tony materiałów budowlanych zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych oraz pakowanie, transport i składowanie 1 tony materiałów zawierających azbest, zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Publ. 31.03.2011 r.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny"

Publ. 22.03.2011 r.

Publ. 11.04.2011 r.

Publ. 04.05.2011 r.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji "Zagospodarowania centrum miejscowości Liszno"

Publ. 09.03.2011 r.

Publ. 01.04.2011 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gruzu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Publ. 18.02.2011 r.

Publ. 21.03.2011 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza zmówienie publiczne o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona) w formie przetargu nieograniczonego na " Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów"

Publ. 01.02.2011 r.

Publ. 08.02.2011 r.

Publ. 15.02.2011 r.

Publ. 23.02.2011 r.

Publ. 15.03.2011 r.


Rok 2010


Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 14 000 poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 49/2007 z dnia 30.10.2007 r - podanie oferty na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011

Publ. 14.10.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony do 14 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. " Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Kanie " .

Publ. 30.09.2010 r.

Publ. 08.10.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Kanie"

Publ. 06.09.2010 r.

Publ. 15.09.2010

Publ. 20.09.2010

Publ. 23.09.2010

Publ. 04.10.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 14 000 Euro - podanie oferty cenowej na dostawę wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Pawłów.

Publ. 04.08.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw dla miejscowości Krasne i Wólka Kańska gm. Rejowiec Fabryczny".

Publ. 22.06.2010 r.

Publ. 06.07.2010 r.Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniem ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu radiowego, oświetleniowego i medycznego.

Publ. 25.05.2010 r.

Publ. 26.05.2010 r.

Publ. 02.06.2010 r.

Publ. 23.06.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony do 14 000 euro na zadanie p.n. "Remont 9 sztuk mogił z II Wojny Światowej w miejscowości Liszno"

Publ. 29.03.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony do 14 000 euro na zadanie p.n. "Roboty remontowo-konserwacyjne rowu melioracyjnego w miejscowości Kanie i Wólka Kańska g. Rejowiec Fabryczny"

Publ. 29.03.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) na: "Budowa drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych do oczyszczalni ścieków w Pawłowie".

Publ. 16.03.2010 r.

Publ. 25.03.2010 r.

Publ. 29.03.2010 r.

Publ. 02.04.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) na "Remont drogi gminnej Kanie - Wólka Kańska odc. A-B km 0+000-1+887,75 odc. C-D km 0+000-0+275 łączącej drogi powiatowe nr 1813L Kanie-Oleśniki i nr 1811L Chojno-Borowica".

Publ. 09.03.2010 r.

Publ. 01.04.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza zamówienie publiczne "Budowa drogi gminnej 104600 na odcinku Leszczanka - Wólka Kanska i drogi powiatowej 1813L w miejscowosci Wólka Kanska wraz z najazdem na przejazd Kolejowy Linii Nr 7 Warszawa - Dorohusk w celu zamkniecia ciagu drogowego Kanie - Wólka Kanska - Leszczanka - Liszno".

Publ. 01.03.2010 r.

Publ. 05.03.2010 r.

Publ. 05.03.2010 r.

Publ. 24.03.2010 r.Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 Euro na wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pawłów II etap".


Publ. 17.02.2010 r.


Publ. 24.02.2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - działka niezabudowana oznaczona numerem 240/10 obszaru 0,20 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Publ. 05.02.2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - działka niezabudowana oznaczona numerem 457 obszaru 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Publ. 13.01.2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, oznaczona numerem działki 1437 obszaru 24,0725 ha.

Publ. 06.01.2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Publ. 04.01.2010 r.


Rok 2009


Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Publ. 13.11.2009 r.
Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

Publ. 12.10.2009 r.
Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona) na wykonanie inwestycji: "Zaprojektowanie i wykonanie 18 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rejowiec Fabryczny".

Publ. 21.07.2009 r.

Publ. 24.08.2009 r.
Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona) na wykonanie iwestycji: "Budowa oczyszczalni ścieków (etap Ia) wraz z kanalizacją sanitarną (I etap) w miejscowości Pawłów.

Publ. 19.06.2009 r.

Publ. 25.06.2009 r.

Publ. 07.07.2009 r.

Publ. 07.07.2009 r.

Publ. 16.07.2009 r.
Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona) na wykonanie inwestycji: "Budowa drogi osiedlowej w miejscowości Kanie Stacja odc. A-B, C-D, E-F wraz z oświetleniem ulicznym".

Publ. 19.06.2009 r.

Publ. 15.07.2009 r.
1. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w treści specyfikacji ustawą na remont obiektu Zespołu Szkół w Lisznie.

Publ. 19.05.2009 r.

Publ. 29.05.2009 r.

Publ. 03.06.2009 r.

Publ. 04.06.2009 r.

Publ. 23.06.2009 r.

Rok 2008


12. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na dostawę węgla do obiektu Zespołu Szkół w Lisznie Gmina Rejowiec Fabryczny

Publ. 3.12.2008 r. 11. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wart. poniżej 14 000 euro na zadanie "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie holu głównego budynku administracyjnego stanowiąceo siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym - ul. Lubelska 16

Publ. 15.09.2008 r. 10. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wart. poniżej 14 000 euro na zadanie "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie holu głównego budynku administracyjnego stanowiąceo siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym - ul. Lubelska 16

Publ. 02.09.2008 r. 9. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na "Przebudowę stacji wodociągowej w Pawłowie"

Publ. 19.08.2008 r.

Publ. 26.08.2008 r.

publ. 4.09.2008 r.

publ. 8.09.2008 r.

publ. 9.09.2008 r.

publ. 03.10.2008 r.


8. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na zadanie "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne od studni nr 18 do końca opracowania wraz z przyłączeniem posesji"

Publ. 24.07.2008 r.

Publ. 26.08.2008 r.

7. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na "Przebudowę stacji wodociągowej w Pawłowie"

Branża elektryczna

Branża sanitarna

Publ. 30.06.2008 r.

Publ. 04.07.2008 r.

6. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na "Termorenowacja Obiektu Szkoły Podstawowej w Krasnem"

Publ. 23.06.2008 r.
5. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na "Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej nr 104605 L w m.Zalesie Kańskie km 0+000-0+882. Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej nr 104602L Kanie-Krasne na odc. km 0+940-1+744."

Publ. 10.06.2008 r.
4. Trzeci publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

Publ. 12.05.2008 r.
3. Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rejowiec Fabryczny.

Publ. 16.04.2008 r.
2. Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 EU na zaprojektowanie i wykonanie 42 przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w gminie Rejowiec Fabryczny.

Publ. 09.04.2008 r.

Publ. 18.04.2008 r.

Publ. 21.04.2008 r.

Publ. 15.05.2008 r.
1. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wart. pow. 14000 EU - Budowa drogi gminnej A-06L Gołąb - Kanie i drogi rolniczej Liszno - Kanie Stacja.

Publ. 22.02.2008 r.

Publ. 03.03.2008 r.

Publ. 07.03.2008 r.

Publ. 01.04.2008 r.

Rok 2007


1. Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym na realizację projektu
"Rewitalizacja centrum miejscowości Pawłów" Gmina Rejowiec Fabryczny


2. Rozstrzygnięcie Przetargu na realizację projektu
"Rewitalizacja centrum miejscowości Pawłów" Gmina Rejowiec Fabryczny


3. Ogłoszenie o Przetargu na budowę chodnika w Krasnem


4. Budowa drogi gminnej nr 104605 L odc.km 0+000-0+882 w miejscowości Zalesie Kańskie


5. Przetarg na zakup autobusu


6. Zaproszenie do składania ofert na dostawę węgla do obiektów komunalnych na terenie gminy


7. Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych na terenie gminy


8. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu


9.Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu


10. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż autobusu


11. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie 40 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków


12. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne.


13. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na zaprojektowanie i wykonanie 40 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rejowiec Fabryczny.


14. Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na budowę drogi rolniczej Kolonia Wólka Kańska - Kanie.

15. Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych.


(publ. 10.10.2007)