Środa, 27 września 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

 tel. 82 5664211 wew. 34, 82 5664 545

 

Kierownik: Anita Świąder (Oświadczenia majątkowe)

Inspektor: Agata Laskowska

Referent: Karolina Piróg

Referent: Joanna Orłowska

 


Realizacja zadań związanych z obrotem gruntami gminnymi, ewidencją mienia komunalnego, gospodarką zasobami komunalnymi, wycinką drzew, ochroną środowiska, gospodarką odpadami.


Do zakresu działania Referatu Gospodarki i  Ochrony Środowiska w szczególności należą:


1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz tworzenie zasobów gruntów gminnych poprzez zamianę, wykup lub przyjęcie darowizn; promocja terenów inwestycyjnych gminy
2. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy
3. Gospodarowanie Gminnym Zasobem Nieruchomości, w tym oddawanie ich w trwały zarząd, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste
4. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego- w tym ewidencji dróg gminnych oraz budynków i budowli łącznie z prowadzeniem książek budynków
5. Rozgraniczenia nieruchomości
6. Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
7. Oddawanie w najem lokali komunalnych, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu, planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
8. Ubezpieczenie środków trwałych i innych składników mienia komunalnego gminy
9. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie rejestrów w tym zakresie
10. Współpraca z Urzędem statystycznym w zakresie Spisu Rolnego i Powszechnego
11. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
12. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji oraz udostępnianie informacji o środowisku
13. Opracowanie i nadzór nad regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych
14. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych
15. Analiza i kalkulacja wydatków i dochodów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, prowadzenie ewidencji odbiorców wody i przyłączy kanalizacyjnych
16. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu
17. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów oraz opiniowanie wniosków na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
18. Ochrona zwierząt
19. Współpraca z jednostkami OSP i PSP w zakresie organizacji i rozliczania akcji ratowniczo-gaśniczych
20. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
21. Zaliczanie stażu pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków
22. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
23. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanie wniosków na budowę
24. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa

 

Formularze do pobrania:

 

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dla osób prowadzących działalność gospodarczą

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - dla osób fizycznych

5. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

6. Wniosek o sprostowanie Aktu Własności Ziemii