Piątek, 24 marca 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki.

Rewitalizacja jest przedsięwzięciem zintegrowanym i partnerskim. Głównymi partnerami są mieszkańcy i użytkownicy obszaru rewitalizacji, którzy biorą aktywny udział w podejmowaniu ważnych decyzji (partycypacja).

Gminny Program Rewitalizacji określi kierunki dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Program będzie stanowił podstawę do podjęcia zintegrowanych działań na zdegradowanych obszarach Gminy Rejowiec Fabryczny wymagających rewitalizacji (ożywienia). Dodatkowo umożliwi on skuteczne pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej, przy aktywnym udziale i współpracy ze społecznością lokalną , organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy będą realizowane spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.

 

 PLAKAT rewitallizacja1

PLAKAT rewitallizacja1

Czytaj więcej

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Rejowiec Fabryczny rozpoczynają się od diagnozy problemów społeczno-gospodarczych. Planowane są badania w formie ankiet bezpośrednich, spacery badawcze z mieszkańcami, spotkania w poszczególnych miejscowościach gminy oraz spotkania z przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi lub zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o aktywny udział w spotkaniach. W czasie ich trwania będzie mozliwośc wypełnienia ankiet, które pozwolą na zdiagnozowanie istniejących problemów oraz wybór projektów rewitalizacyjnych. Ankiety będą udostępniane w czasie spotkań zinteresariuszami, na stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny oraz w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny w pokoju Nr 7 oraz Nr 3. Ankiety będą dostępne także u sołtysów i radnych poszcególnych sołectw. Wypełnione fomularze dotyczące oceny miejscowości nalezy składac do 9 czerwca 2017 roku, natomiast ankieta dotycząca projektów rewitalizacyjnych do 30 czerwca 2017 roku.

 Prezentacja do pobrania na temat procesu rewitalizacji

Poniżej harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie REWITALIZACJI: