Poniedziałek, 15 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Powstanie gminy
Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą jednostką terytorialną w województwie Lubelskim. Po oddzieleniu się od miasta Rejowiec Fabryczny rozpoczęła samodzielny byt w lipcu 1991 roku na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 1990 r.

Rys historyczny

1359 Pierwsza wzmianka o wsi Łyszcz k. Chełma
1419 Król Wł. Jagiełło przekazuje łacińskim biskupom chełmskim wieś Łyszcz.
I poł. XV w. Bp Jan Biskupiec funduje w Łyszczu kościół pw. św. Marcina. Jan Długosz wymienia wieś Liszno w "Liberum Beneficjorum".
1487 W dokumentach pojawia się po raz pierwszy nazwa Pawłów - miasta będącego własnością biskupów chełmskich, założonego przez bp Pawła z Grabowa na polach wsi Łyszcz.
1531 W Pawłowie powstaje cerkiew prawosławna pw. św. Barbary. Pierwszy zapis w dokumentach o wsi Kanie - jest tu cerkiew parafialna pw. św. Piotra i Pawła.
14.09.1538 Do nowo wybudowanego kościoła przeniesiono parafię Łyszcz.
XVII w. Zanika nazwa Łyszcz - wieś wchłania miasto Pawłów.
1604 Pierwszy kościół w Pawłowie.
1647 Erygowanie parafii unickiej w Kaniem.
1657 Wojska Rokoczego łupią Pawłów i palą kościół.
1720 Budowa nowej cerkwi unickiej w Pawłowie.
1744 Antoni Siła Nowicki - miecznik chełmski, funduje nowy kościół w Pawłowie.
1799 Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny, wznosi dwór w Kaniem.
1818 Pawłów przestaje być miastem biskupim.
1848 Książe Mieczysław Woroniecki buduje pałac w Kaniem - siedzibę rodową.
1867 Cerkiew gregokatolicka w Kaniem staje się świątynią prawosławną.
1869 Pawłów traci prawa miejskie.
1877 Budowa Kolei Nadwiślańskiej ze satacją kolejową Kanie.
1880 W Kaniem mieszka 320 prawosławnych i 140 katolików. We wsi są 2 młyny - wodny i wiatrak. W Pawłowie mieszka 768 osób. Jest tu drewniany kościół, cerkiew i szkoła oraz liczne warsztaty rzemieślników - garncarzy.
1905 Akt tolerancyjny, parafii katolickiej w Pawłowie gwałtownie zwiększa  liczbę wiernych.
1905-6 Manifestacje patriotyczne w Pawłowie.
1912 Powstaje nowy kościół w Pawłowie wg projektu Stefana Szyllera - dotychczasowy zostaje przeniesiony do parafii pw. św. Michała w Lublinie, a w 1937 roku - do Kazimierzówki pod Świdnikiem.
1915 Prawosławny proboszcz wywozi z cerkwi w Kaniem cudami słynący obraz Matki Boskiej Kaniowskiej. Obraz ginie w Rosji.
1919 Erygowanie w Kaniem parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła Apostołów.
1937-8 Budowa nowego kościoła w Kaniem.
09-1939 W Pawłowie stacjonuje sztab Frontu Północnego gen. Dąb-Biernackiego.
1943 Masakra w Lisznie w odwecie za akcję partyzantów na pociąg niemiecki w rej. stacji Kanie.
1944 Pałac w Kaniem zostaje oddany na potrzeby opieki społecznej. Mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet.
1961 Budowa zakładów silikatowych w Kaniem.
1979 Budowa domu kultury w Pawłowie.
01-07-1991 Gmina Rejowiec Fabryczny rozpoczyna samodzielny byt
1991-1994 Rozbudowa szkół w Pawłowie i Lisznie. Likwidacja ręcznych central telefonicznych w Kaniem i Pawłowie - podłączenie miejscowych abonentów do centrali automatycznej w Rejowcu Fabryczny. Powstają wodociągi we wsiach Wólka Kańska, Wólka Kolonia, Kanie i Krasne.Herb gminy
Herb  Herbem Gminy jest złoty kielich na prawym niebieskim polu tarczy dwudzielnej w słup i srebrna oksza
z toporzyskiem złotym w lewym polu czerwonym. W opinii dr Janusz Łosowski w sprawie herbu gminy Rejowiec Fabryczny możemy przeczytać między innymi o jego genezie.
...Swoimi elementami nawiązuje do pieczęci używanej przez magistrat w Pawłowie. W literaturze naukowej jest znana tylko jedna pieczęć Pawłowa. Wyobrażała ona kielich mszalny umieszczony
na tarczy co pozwala na traktowanie wyobrażenia napieczętnego jako herbu miejskiego. Napis napieczętny , czyli legenda  SIGILLUM CIVITATIS PAWLOWEN(SIS) informowała, że nie stanowi własności tylko jednego z organów władzy miejskiej rady bądź ławy. Uwierzytelniano nią dokumenty
z lat 1778 i 1787, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Muzeum Narodowym
w Warszawie jeszcze w okresie przedwojennym, ale nie zachowały się do naszych czasów. Informacje o nich zawdzięczamy znanemu badaczowi polskiej heraldyki miejskiej M.Gumowskiemu i zostały zawarte w jego pracy: " Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego", opublikowanej w Lublinie
w 1959 roku. ...
... Skoro więc Pawłów posiadał herb używany w XVIII wieku, a może nawet i wcześniej,
powinien on się stać elementem herbu obecnej gminy Rejowiec Fabryczny. ...
... Taki kształt pozostawałby  w zgodności z tradycją historyczną i heraldyczną, potwierdzając wyraźny związek gminy z pobliskim miastem....