Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zawiadamia, że od 01.02.2024 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego.
Nowy numer rachunku bankowego:
- na wpłaty dotyczące: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych

PKO Bank Polski S.A. 09 1020 3147 0000 8102 0210 7167 (zlikwidowany 48 8191 1013 2004 4000 0806 0001)
- na wpłaty dotyczące odpadów komunalnych
PKO Bank Polski S.A. 28 1020 3147 0000 8902 0210 7209 (zlikwidowany 91 8191 1013 2004 4000 0806 0003)

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ) zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

Czytaj więcej ..

 

 Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2024 roku poz. 609 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2023, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.  Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ) zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

 

Czytaj więcej ...

 

Uprzejmie informuję Państwa, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 1615 – 1700 pełnię dyżur w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie ul. Lubelska 23 a . Jednocześnie informuję, że możliwe jest także spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie i w innym miejscu, np. wyznaczonym przez Państwa.

W sprawie uzgodnienia spotkań proszę dzwonić do Biura Rady pod numer telefonu: 0-82 5664 202

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Prokopiuk

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka nr 1437/9 obszaru 4,0175 ha położona w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług (pow. 3,6875 ha) oraz grunty rolne (pow. 0,3300 ha).

 

Czytaj wiecej ....

Projekt planu wraz z prognozą i uzasadnieniem do wersji

 

1. Projekt uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Zal 1 - Pawłów

5. Zal 2 - Pawłów

6. Zal 3 - Pawłów

7. Zal 4 Pawłów

8. Zal 5 - Liszno

9. Zal 6 - Krasne

10. Zal 7 - Kanie - Stacja

11. Zal 8 - Leszczanka

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

 

 

Apel o oszczedzanie wody pion

 

 Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza sympatyków twórczości i rękodzieła ludowego na XXII Jarmark Pawłowski  „Ginące Zawody„ w Pawłowie.

Tegoroczna edycja naszego wydarzenia kulturalnego odbędzie się dnia 4 sierpnia 2024 r. 

 

ogloszenie

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie przypomina, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym producenci produkcji pierwotnej (wszyscy rolnicy sprzedający zboża, owoce, warzywa) mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacja

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/4, 316/5). Działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609  ) zwołuje II  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  13 maja  2024 r. o godz.1400  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a . 

 

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkoły Podstawowej w Pawłowie

 Ogłoszenie o konkursie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działki nr 316/7, 316/11, 316/12 położone w miejscowości Kanie - Stacja, w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj wiecej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje LVIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  26 kwietnia  2024 r. o godz.1100  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .


Czytaj więcej ...

 

Informujemy, że dnia 2 maja 2024 roku Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny będzie nieczynny.

 

SZANOWNI   INTERESANCI

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2024 r.  Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny i Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny będą nieczynne.

 

zadzadzenie 331

zadzadzenie 331