Niedziela, 25 lutego 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ gminarejowiecfabr . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: PKO Bank Polski SA:  

09 1020 3147 0000 8102 0210 7167

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: PKO Bank Polski SA :  28 1020 3147 0000 8902 0210 7209

 

wadia: Bank PKO BP SA: 38 1020 3147 0000 8502 0210 7225

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout


 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zawiadamia, że od 01.02.2024 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego.
Nowy numer rachunku bankowego:
- na wpłaty dotyczące: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych

PKO Bank Polski S.A. 09 1020 3147 0000 8102 0210 7167 (zlikwidowany 48 8191 1013 2004 4000 0806 0001)
- na wpłaty dotyczące odpadów komunalnych
PKO Bank Polski S.A. 28 1020 3147 0000 8902 0210 7209 (zlikwidowany 91 8191 1013 2004 4000 0806 0003)

W dniu 20.02.2024 r. odebrano pierwszy etap zadania pn "Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny" polegający na montażu fotowoltaiki na obiektach ujęć wody w miejscowościach Pawłów i Liszno. Wartość przeprowadzonych prac to 356 211,81 zł. Na ujęciu w Lisznie rozpoczęto już kolejny etap zadania - budowę zbiornika retencyjnego wody. Przed nami również wymiana wodomierzy w celu wdrożenia systemu zdalnego odczytu poboru wody. Wymianę zaplanowano w miesiącach lipiec - sierpień 2024 r.

 
Na zdjęciu panele fotowoltaiczne na ujęciu wody w Lisznie.
 
IMG 20240216 132525
IMG 20240216 132525

W miejscowości Liszno został odebrany pierwszy etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej. W ramach tego etapu wykonano część ogrodzenia, przeprowadzono prace rozbiórkowe, wycięto drzewa z placu budowy i przeprowadzono roboty przygotowawcze pod nawierzchnię boisk: trawiastego, wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej oraz podłoże betonowe pod bieżnię. Zostały również zamontowane słupy do piłkochwytów, a przy boisku trawiastym stanęły trybuny oraz wiaty dla piłkarzy. Roboty etapu I wyceniono na kwotę 1 050 062,30 zł.

 

IMG 20240216 133321 IMG 20240216 133555

Firma Pref-Bet z Pawłowa w styczniu 2024 roku oficjalnie zakończyła prace na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pawłów. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie całej działki i wyłożono nawierzchnię placu kostką brukową. Wybudowano wiaty i boksy do magazynowania odpadów. PSZOK wyposażono w kontenery i pojemniki, z których każdy został odpowiednio oznakowany pod względem przechowywanego w nim rodzaju odpadu. Na działce umieszczono w pełni wyposażony budynek socjalno-biurowy i zamontowano wagę samochodową. Obok budynku wykonano parking z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wybudowano zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe. Na terenach zielonych posiano trawę i posadzono drzewka iglaste. Cały plac został oświetlony. Na słupach oświetleniowych zamontowano kamery do monitoringu. PSZOK korzysta z energii słonecznej dzięki zamontowanym na dachu wiaty panelom fotowoltaicznym. Całkowita wartość wybudowanej inwestycji to 3 596 074,08 zł. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 416 270,37 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia Punktu dla mieszkańców gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje LVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  23 lutego 2024 r. o godz.1000  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

 

Czytaj więcej ...

 

W ogólnopolskim rankingu "Gmina Dobra do Życia" Gmina Rejowiec Fabryczny znalazła się na 1274 miejscu (65 w województwie). Spośród gmin powiatu chełmskiego nasza gmina zajeła drugą pozycję.

 

Artykul

Artykul

 

Kopia sprzet DGRSZ

Kopia sprzet DGRSZ

 

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Uprzejmie prosimy o przekazanie komunikatu do podległych Państwu jednostek administracji samorządowej oraz w miarę możliwości do lokalnych mediów.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2024 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,46 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosić będzie:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 

W 2024 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz inne dokumenty dostępne są w zakładce Wydział Finansowy.

 

 

KURSY CHEMIZACYJNE1

KURSY CHEMIZACYJNE1