Środa, 27 września 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

  • Radca prawny - Ewa Koszuk
  • Do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego - Inspektor Witold Kukiełka

poczta elektroniczna: o c @ u g . r e j o w i e c . p l

 

  • Do spraw obsługi sekretariatu - Agnieszka Hasiec - Bzowska

tel. 0-82 5664 211, poczta elektroniczna : u r z a d @ u g . r e j o w i e c . p l

 

Zakres obsługi:

•   Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opis procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

•   Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi , w tym zabezpieczenie organizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- UCHWAŁA NR XXIII/ 147 / 2020 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Dla Gminy Rejowiec Fabryczny

- Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zmiany skłądu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych

- Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny odstępstwa od zakazu spożywaniaw napojów alkoholowych w miejscach publicznych

- Wniosek W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM OBJĘCIA OSOBY DZIAŁANIAMI PREWENCYJNYMI 


- Baza placówek, instytucji i stowarzyszeń działających w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

•   "Pełnienie funkcji Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2021-2024"


- UCHWAŁA NR XXVI /167/ 2021 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny
na lata 2021 – 2024

- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- Ulotka dotycząca przemocy w rodzinie

Informacja "jesteś świadkiem przemocy?"

Procedura Niebieskiej Karty- Informator

Plakat Niebieskie Karty

Informator da osób dotkniętych przemoca w rodzinie

Baza organizacji pozarządowych 2021

Ośrodki Pomocy Społęcznej i Centra Usług Społecznych

Rejest JST - lipiec 2022

Wykaz PCPR - 2021

Wykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim

Zespoły Interdyscyplinarne