Poniedziałek, 15 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

  • Radca prawny - Ewa Koszuk
  • Do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego - Inspektor Witold Kukiełka

poczta elektroniczna: o c @ g m i n a r e j o w i e c f a b r. p l

 

  • Do spraw obsługi sekretariatu - Agnieszka Hasiec - Bzowska

tel. 0-82 5664 211, poczta elektroniczna : u r z a d @ g m i n a r e j o w i e c f a b r . p l

 

Zakres obsługi:

•   Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opis procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

•   Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi , w tym zabezpieczenie organizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Uchwała Nr XLIII/280/20222 z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 dla Gminy Rejowiec Fabryczny.

- Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 64/2023 z dnia 02.11.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym

- Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych

- Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny odstępstwa od zakazu spożywaniaw napojów alkoholowych w miejscach publicznych

-  Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań

 

•   "Pełnienie funkcji Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2021-2024"


- UCHWAŁA NR XXVI /167/ 2021 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny
na lata 2021 – 2024

- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- Ulotka dotycząca przemocy w rodzinie

- Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

- Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

- Wykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim

- Ośrodki Interwencji Kryzysowej

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

- Wykaz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone jest poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny