Wtorek, 16 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

plakat

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 8 maja do 22 maja 2023 r. r. O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich, gmin stowarzyszonych w LGD tj. gminy Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny. Podstawowymi warunkami udzielenia dofinansowania jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz
niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tys. zł., wkład własny nie jest wymagany. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, wyposażenia, maszyn, urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania działalności oraz zakup robót budowlanych i usług. Możliwy jest także zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch transzach, pierwsza transza w wysokości 48 tys. zł płatna ok. 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie, druga transza jest wypłacana po zrealizowaniu całego zaplanowanego we wniosku zakresu rzeczowo – finansowego. Wymagany okres utrzymania działalności wynosi 2 lata. Łączna pula środków w tym naborze pozwoli na udzielenie 4 dotacji w wysokości 60 tys. zł.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.promenadas12.pl.

 

info 26042023

 

 

 

Informacja Swieta maj

Informacja Swieta maj

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje XLVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 kwietnia  2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 2.

 

Czytaj więcej ...

 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7

 

akcja kastracja 2023 dla gmin 4

akcja kastracja 2023 dla gmin 4

 

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Podstawowym celem wdrażanego programu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w postaci: pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych (np.: Venture Capital).

Wiecej informacji: https://lrfr-lubelskie.pl/ 

 

Komunikat1

Komunikat1

 

 

Ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/412).

 

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:
• prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
• potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
udostępniane są pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

 OGOSZENIE1

OGOSZENIE1
 

 

Wniosek

Oświadczenie

 Dokument11

Dokument11

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim publicznym przetargu ustnym, ograniczonym do współwłaścicieli zbywanego udziału, na sprzedaż ½ części nieruchomości zabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości, położonej w miejscowości Pawłów oznaczonej numerem działki 1091.

Lista

 

inf. kwartalna1

inf. kwartalna1

 

 

CO zrobic aby placic mniej za ogrzewanie domu 17.03.2023 r 1

CO zrobic aby placic mniej za ogrzewanie domu 17.03.2023 r 1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działki nr 316/13 i 316/14 położone w miejscowości Kanie-Stacja, na osiedlu domków jednorodzinnych.

 

Czytaj wiecej ...

 

 

flaga

flaga

 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

 

Ogloszenie kontrole oczyszczalni i szamb1

Ogloszenie kontrole oczyszczalni i szamb1

 

 

Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się na stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny (zakładka ochrona środowiska) https://gminarejowiecfabr.pl/ochrona-srodowiska/160-gospodarka-odpadami-komunalnymi.html  lub poniżej.

 

Wykaz firm

 Informujemy, że woda w miejscowościach zasilanych z ujęcia wody w Lisznie tj. Zalesie Krasieńskie, Gołąb, Toruń, Liszno, Liszno-Kolonia, Leszczanka, Zalesie Kańskie i Kanie-Stacja zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

Zawiadomienie Sanepid1

Zawiadomienie Sanepid1
 Zawiadomienie Sanepid2
Zawiadomienie Sanepid2
 

 

W związku z koniecznością dostosowania statutu sołectwa do zmienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zarządzeniem nr  26  z dnia  30  marca 2023 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu zmiany statutów sołectw.