Wtorek, 16 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2023 poz. 28) zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny wraz z załącznikami.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia oraz  oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20 lutego 2023r. do dnia
22 marca 2023r. w formie:

 1. Formularz konsultacji można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć :
  1. drogą elektroniczną na adres: swiader@gminarejowiecfabr.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16, 22-170.
  3. bezpośrednio do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16.
 1. Formularz konsultacji można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

          https://forms.gle/xySHt3nHf4XQ7PGq5

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny dostępnym poniżej (Załącznik nr 1).

Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 20 lutego 2023 r.

 • na stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod adresem www.ug.rejowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
 • w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 1. Z datą wpływu przed dniem 20 lutego 2023 r. i po dniu 22 marca 2023 r.
 2. Przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji.
 3. Z datą stempla pocztowego przed dniem 20 lutego 2023 r. i po dniu 22 marca 2023 r.

 

 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 Projekt Uchwały w sprawie okreslenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2. Załacznik nr 2 Formularz konsultacji w sprawie wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji

 

 

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 / zwołuje XLV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lutego 2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23

 

Czytaj więcej ...

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2023 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,20 zł na litr oleju.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Pawłów, Krasne, Liszno.

 

Czytaj więcej ...

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2023 roku.

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, ograniczony do współwłaścicieli zbywanego udziału, ma sprzedaz 1/2 cześci nieruchomości zabudowanej wchodzacej do Gminnego Zasobu Nieruchomości (działka nr 1091 położona w miejscowości Pawłów).

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 / zwołuje XLIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

ogloszenie 18012023

 

 

 

ulotka1

 

Apel do hodowców

 

info1 ugrejf

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 ze zm.) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny.

 • Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. w formie:
  1. Ankiety można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć:
  a. drogą elektroniczną na adres: anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl,
  b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
  c. bezpośrednio do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.
  2. Ankiety można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:
  https://forms.gle/VUKoPVzP4GEfMLMb7

  Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 9 stycznia 2023 r.
 • na stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod adresem www.ug.rejowiec.pl,
 • w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

 

Do pobrania:

1. Ankieta konsultacyjna

2. Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

3. Diagnoza Gminy Rejowiec Fabryczny

4. Mapa obszaru rewitalizacji 

5. Mapa obszaru zdegradowanego

 

inf czyste pow1

 

 

ulotka dla hodowcow

ulotka dla hodowcow

 

 

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu

 

harmonogram dyzorow

 

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327, z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2023 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

 

document1

 

SZANOWNI INTERESANCI1

 

zyczenia Boze Narodzenie