Wtorek, 16 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzacych do Gminnego Zasobu Nieruchomości przeprowadzonych dnia 25 sierpnia 2023 r:

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje LI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  31 sierpnia 2023 r. o godz.10,00  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

 

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Dnia 20 sierpnia 2023 roku odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Kaniem. Organizatorami imprezy byli Gmina Rejowiec Fabryczny, Gminny Ośrodek Kultury, Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Kaniem, Rada Sołecka wsi Kanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniem, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny. Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Romana Knysia. Starostami Dożynek byli: Dorota Mazurek z Kaniego oraz Józef Kałkucki z Kaniego. Korowód wieńców dożynkowych przeszedł pod świetlicę wiejską w Kaniem. Oficjalnego rozpoczęcia dożynek dokonał Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa. Głos zabrali również zaproszeni goście.

W części artystycznej zaprezentowali się następujący wykonawcy Zespół Śpiewaczy Echo z Gołebia, Zespół Śpiewaczy Seniorki z Wólki Kańskiej, Stylowa Orkiestra Taneczna z Lublina, Zespół dziecięco-młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa, Zespół Wokalny Samorządowego Odrodka Kultury i Sportu w Izbicy, Zespół Śpiewaczy Radość z Liszna, Zespół Śpiewaczy Pawłowianki z Pawłowa. Podczas imprezy dostępne były bezpłatnie atrakcje dla dzieci: dmuchana zjeżdżalnia, karuzela,  malowanie twarzy, baloniki. Swoje stoiska wystawiły także: KRUS o. Chełm oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmie. Stoiska gastronomiczne przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich: Jazgot z Liszna, Krzywowolanki z Krzywowoli, Jutrzenka z Krasnego.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzacej do Gminnego Zasobu Nieruchomości przeprowadzonego dnia 10 sierpnia 2023 r:

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka nr 1437/9 obszaru 4,0175 ha położona w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług. 

 

Czytaj wiecej ...

 Plakat20231

Plakat20231
 

Organizator informuje, że wydarzenie będzie dokumentowane filmowo oraz fotograficznie, a materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach w celach promocyjnych. Ewentualne wizerunki uczestników utrwalone w trakcie tworzenia materiału, będą rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Regulamin konkursu wieniec dożynkowy

Regulamin konkursu chleb tradycyjny

Karta zgłoszenia chleb

Regulamin konkursu na najsmaczniejsze ciasto

Karta zgłoszenia na ciasto

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców gminy w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030.

Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców gminy. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu
i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag przez mieszkańców gminy. Udostępniona jest na stronach internetowych: https://gminarejowiecfabr.pl/https://www.opsrejowiec.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych https://m.facebook.com, ankieta będzie dostępna do 25 sierpnia 2023r. Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny będą mieli możliwość wypełnienia ankiety również w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, będzie ona dostępna w siedzibie OPS Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny. Ponadto będzie rozpowszechniona za pośrednictwem Sołtysów oraz Radnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Gmina Rejowiec Fabryczny.

Link do ankiety:

https://forms.gle/bnfBuZbBrUKm3Yqg9 

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Gmina Rejoweic Fabryczny przekazuje do zapoznania cennik usług niegwarancyjnych na rok 2023 dotyczacych kolektorów słonecznych

Cennik

KASA1

KASA1

 

Rolne badania ankietowe1

Rolne badania ankietowe1

 

 

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się:

 

 

 

FunduszeOR ulotka A5 druk bez spadu1

FunduszeOR ulotka A5 druk bez spadu1

 

Wiecej informacji

Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

 

Informujemy, że podczas XXI Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody" w dniu 06.08.2023 r. w miejscowości Pawłów nastąpi zmiana organizacji ruchu na czas trwania imprezy. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z planem organizacji jarmarku oraz zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

 

Plan organizacji Jarmarku

Plan organizacji Jarmarku

 

 

Do pobrania:

Regulamin określający zasady zachowania uczestników istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy.

 

 

 

Informacja akcyza II termin 2023 r.1

Informacja akcyza II termin 2023 r.1

 

24.07.23 komunikat Sprawdz oferte na swoje nowe zrodlo ciepla1

24.07.23 komunikat Sprawdz oferte na swoje nowe zrodlo ciepla1

Jarmark Pawlowski 2023

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działka nr 316/13 położona w miejscowości Kanie - Stacja, w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj wiecej ....

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działki nr 316/8, 316/9 i 316/10 położone w miejscowości Kanie - Stacja, w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj więcej ...