Wtorek, 16 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje L  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 lipca 2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 2.

 

Czytaj więcej ...

Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, Gmina Rejowiec Fabryczny oraz Powiat Chełmski zapraszają do udziału w III edycji rodzinnego Rajdu rowerowego "Tour de Lubelskie" cieszącego się w naszej gminie oraz powiecie dużym zainteresowaniem oraz sympatią miłośników dwóch kółek. 
Szczegóły w Regulaminie wydarzenia. 
Zapisy pod nr telefonu 663 631 430 do dnia 20 lipca br. w godz. 8.00-16.00 
W dniu Rajdu należy od godziny 11.00 należy zgłosić się do Biura Rajdu (Rynek w Pawłowie)  w celu wpisania się na listę obecności, pobrania Karty startowej (w przypadku gdy nie ma możliwości wcześniejszego jej wydrukowania) oraz pakietów startowych (liczba pakietów ograniczona, decyduje kolejność zapisu). 

Wypełnioną Kartę startową należy dostarczyć do organizatorów dopiero na Mecie po zakończeniu Rajdu celem zaliczenia trasy. Karta startowa wraz z oświadczeniami do pobrania poniżej.

plakat1

plakat1
 

Regulamin

Mapa trasy

Karta startowa

oświadczenie rodzica nieletniego dziecka

Konsultacje społeczne do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 6 ust. 2-9 i art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2023 poz. 28) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) Wójt Gminy informuje wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny wraz
z załącznikami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą
w okresie od dnia 14 lipca 2023r. do dnia 18 sierpnia 2023r. w formie:

 1. Formularza konsultacji, który można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć :
  1. drogą elektroniczną na adres: a n i t a.s w i a d e r@g m i n a r e j o w i e c f a b r .p l
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.
  3. bezpośrednio do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.
 1. Formularza konsultacji, który można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

          https://forms.gle/bghyMoY1Hcsn2L6Y6

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Materiał informacyjny i formularz zgłaszania uwag będą dostępne od dnia 7 lipca 2023 r.:

 • na stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod adresem www.gminarejowiecfabr.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
 • w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 Gminny Program Rewitalizacji - projekt

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Formularz konsultacji

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działka nr 132 położona w miejscowości Józefin, w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1437/9). Działka niezabudowana, przeznaczona dla potrzeb przemysłu, skaładów, budownictwa i usług.

 

Czytaj wiecej ...

 

ogloszenie

ogloszenie

 

 

Dnia 20.06.2023 r. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora. Było to możliwe dzięki udziale Gminy Rejowiec Fabryczny w projekcie "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" w ramach którego pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach oraz wizytach studyjnych. Zaktualizowana została również strona internetowa oraz oferta inwestycyjna Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

certyfikat1

certyfikat1
  IMG 20230620 143158
IMG 20230620 143158
 IMG 20230620 141252
IMG 20230620 141252

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje XLIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 czerwca   2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 2.

 

Czytaj więcej ...

 

inf.CP1

inf.CP1

 

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku z prowadzoną sprzedażą końcową węgla postanawia obniżyć jego cenę. Aktualna cena węgla wynosi 1800 zł za tonę. Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej to 10 t węgla, sortyment – groszek. Mieszkańcy naszej gminy mogą składać wnioski od 4 maja do 30 czerwca 2023 roku. Mieszkańcy innych gmin mogą dokonać zakupu na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/8, 316/9 i 316/10). Działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.

 

Czytaj wiecej...

 

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2023 roku poz. 40 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2022, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

 

 

 

 

ulotka A5 ZSDGR

ulotka A5 ZSDGR

 

Więcej informacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ 

Sprawdź tożsamość ankietera: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera 

 

 

plakat

 

 

epodatki

epodatki

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach programu “Cyfrowa Gmina” uruchomił dla osób rozliczających się z urzędem z tytułu należności podatkowych - portal ePODATKI.

Portal umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzenie rodzaju i wysokości należności podatkowych, które powinien uregulować na rzecz Urzędu, weryfikowania dokonanych wpłat, a także wykonywanie płatności elektronicznych.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Józefin (dzialka nr 132).

 

Wykaz nieruchomości

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.  ) zwołuje XLVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 maja  2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 2.

 

Czytaj więcej ...

 

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza sympatyków twórczości i rękodzieła ludowego na XXI Jarmark Pawłowski - „Ginące Zawody„ w Pawłowie.

Tegoroczna edycja naszego wydarzenia kulturalnego odbędzie się dnia 6 sierpnia 2023 r. 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzacych do Gminnego Zasobu Nieruchomości przeprowadzonych dnia 9 maja 2023 r:

 

Wscieklizna1

Wscieklizna1