Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-9 i art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2023 poz. 28) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) Wójt Gminy informuje wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny wraz z załącznikami.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 15 maja 2023r. do dnia 16 czerwca 2023 r. w formie:

1. Formularza konsultacji, który można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć

a) drogą elektroniczną na adres:  anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16

c) bezpośrednio do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16.

2. Formularza konsultacji, który można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:  https://forms.gle/bghyMoY1Hcsn2L6Y6

3. Konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028.

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2028, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Materiał informacyjny i formularz zgłaszania uwag będą dostępne od dnia 8 maja 2023 r.:

  • na stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod adresem: https://gminarejowiecfabr.pl/ 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
  • w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

Załączniki:

1. Formularz konsultacji

2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

3. Mapy:

a) Mapa nr 1 - Obszar zdegradowany

b) Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji

c) Mapa nr 3 - Podobszar Kanie

d) Mapa nr 4 - Podobszar Kanie - Stacja

e) Mapa nr 5 - Podobszar Krasne

f) Mapa nr 6 - Podobszar Liszno

g) Mapa nr 7 -  Podobszar Pawłów

h) Mapa nr 8 - Podobszar Wólka Kańska - Kolonia

i) Mapa nr 9  Obszar zdegradowany i rewotalizacji