Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Infrastruktura techniczna
Oczyszczalnie ścieków 2
Ujęcia wody 3
Przepompownia ujęcia wody 1
Sieć wodociągowa długość: 79,50 km
długość przyłączy: 46km
Ilość przyłączy: 1290 szt.
Sieć kanalizacyjna Długość sieci: 16,60 km
długość przyłączy: 3,54 km
Ilość przyłączy: 361 szt.
Przepompownia kanalizacyjna 3
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 230
Sieć gazowa śr. ciśnienia 5,5 km
Drogi publiczne (utwardzone) 60 km
Drogi kolejowe 1 dworzec 2 przystanki
Podmioty świadczące usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. Netia, Orange, T-Mobile, Plus GSM
Podmioty świadczące usługi dostępu do internetu TP S.A., Orange, Netia, MMI, Firma PIXEL

  

Powierzchnia ogółem [km2] 8751
Struktura powierzchni gminy [%]
Użytki rolne 62
Lasy i zadrzewienia 21
Tereny osiedlowe 1
Wody 6
Pozostałe 10
wykres1

 


 

Ludność 4399
Kobiety 2275
Mężczyźni 2124
Wiek przedprodukcyjny 744
Wiek produkcyjny i poprodukcyjny 3655
Gęstość zaludnienia 50 osób/km
Bezrobocie ogółem 425
Kobiety 227         Mężczyźni 198

 


 

Podmioty gospodarcze ogółem 80
w tym: [%]
Produkcja 12
Transport 9
Budownictwo 11
Handel i usługi 66
Rolnictwo 2
Tereny przeznaczone pod inwetycje 40 ha
wykres2

 


 

Pozostałe informacje
Liczba sołectw 15
Liczba Szkół - w tym: 5
Szkoły Niepubliczne 2
Zespoły Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) 2
Szkoły Podstawowe 1
Ośrodki Zdrowia 1
Apteki 1 punkt apteczny
Ochotniczes Straże Pożarne 2
Ośrodki Kultury 4
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 10
Hotele 1
Stacja diagnostyczna "ROL-TRANS" Czyżewski Robert 1
Stacja paliwowa - Drożdżyk Tomasz "CAROIL" 1
Kościoły rzymskokatolickie 2
Liczba gospodarstw agroturystycznych 5
Liczba zespołów ludowych 3
Liczba sklepów spożywczych 12

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2015 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego
W 2015 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


W 2015 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
- wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
• od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
- wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2 - 30 kwietnia 2015 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
• 1 - 31 października 2015 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:
• Oświaczenie wnioskodawcy
• Wniosek o zwrot podatku

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje najemców na nowo wybudowane gabinety lekarskie mieszczące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie o powierzchni użytkowej 23,8 m2 oraz 28,4 m2.
Do przedmiotowych lokali przynależy holl o powierzchni 59,94 m2 z możliwością wykorzystania na poczekalnię, recepcję, pomieszczanie socjalne itp. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Lokale wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, w pobliżu znajduje się duży parking.
Przedmiotowe lokale przeznaczone i przystosowane do wykorzystania na działalność związaną z usługami z zakresu opieki zdrowotnej i stomatologicznej (preferowane w pierwszej kolejności usługi stomatologiczne).
Gabinety nie są wyposażone w sprzęt medyczny.
Dodatkowe informacje są dostępne w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny
pod numerem telefonu + 48 082 56 64 545, 0 728 366 393 P. Emilia Ciechomska. Zapytania można kierować pod adres e- mail geodezja@ug.rejowiec.pl

Zdjęcie obiektu

Zdjęcie obiektu
 Zdjęcie obiektu
Zdjęcie obiektu

Rzut parteru do pobrania tutaj

W dniu 14 listopada w Lublinie został rozstrzygnięty konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości organizowanym przez Konfederację Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan". Gmina Rejowiec Fabryczny za swoją działalność pro inwestorską otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmina Mała.
Była to druga edycja konkursu, nad którym honorowy patronat sprawuje Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, oraz Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk. Ideą konkursu jest nagradzanie działań samorządów, które przyczyniają się do pozyskiwania inwestorów, oraz podejmują inicjatywy w kierunku wzmocnienia współpracy w dziedzinie gospodarki z innymi podmiotami. Nagrody zostały wręczone przez Prezesa Zarządu PL Lewiatan Pana Dariusza Jodłowskiego.
Po wręczeniu nagród odbył się panel dyskusyjny na temat sposobów i możliwości podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej.

Zdjęcie laureatów

Zdjęcie laureatów
 Wyróżnienie dla gminy
Wyróżnienie dla gminy
 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny repezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do
składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Rejowiec Fabryczny
Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 2014 r.
na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. lubelska 16, pok. nr 3 - sekretariat 22-170 Rejowiec Fabryczny.
Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:
"OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY"

Poniżej do pobrania:
Pełny tekst zaproszenia do składania ofert
Formularz ofertowy w formacie pdf
Formularz ofertowy w formacie rtf
Oświadczenie o uprawnieniu do postępowania - format pdf
Oświadczenie o uprawnieniu do postępowania - format rtf
Uchwała RIO z 21.10.2014 w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych
Sprawozdania budżetowe - rok 2014 - plik ok. 64 MB - format zip
Sprawozdania budżetowe - rok 2013 - plik ok. 32 MB - format zip
Opinia RIO o planowanej kwocie długuna lata 2014-2025
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2012
Sprawozdanie RbN za III kwartał 2014
Sprawozdanie RbZ za III kwartał 2014

27 października 2014 roku Warszawie w Polonia Palace Hotel (ul. Aleje Jerozolimskie) nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom. W konkursie wzięło udział 136 gmin z całej Polski z czego wyłoniono 16 laureatów, po jednym z każdego województwa.
W tegorocznej VI edycji "Grunt na medal" z województwa Lubelskiego wzięło udział 8 samorządów. Do II etapu konkursu na najlepiej przygotowany teren pod inwestycje przemysłowe zakwalifikowało się 5 terenów z czterech samorządów: Lubartów ( dwa tereny), Krasnystaw, Tarnawatka, Rejowiec Fabryczny. Z województwa Lubelskiego zwyciężyła Gmina Rejowiec Fabryczny, która posiada "Grunt na medal" o wielkości 22,88 ha (teren w miejscowości Pawłów).
Poprzez zajęcie pierwszego miejsca, Gmina Rejowiec Fabryczny będzie miała możliwość promowania terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie rodzi to perspektywy realizacje inwestycji polskich jak i zagranicznych. Ponadto Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych najlepsze tereny będzie w pierwszej kolejności rekomendować inwestorom zagranicznym planującym rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce.

Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć

Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć
Rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskie - galeria zdjęć

Gmina Rejowiec Fabryczny w 2014 r. po raz kolejny przystąpiła do VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Rozstrzygniecie konkursu - etapu regionalnego odbyło się w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 14 października 2014 r. Gmina Rejowiec Fabryczny otrzymała wyróżnienie.
Tym razem do konkursu został zgłoszony projekt w zakresie infrastruktury społecznej pod tytułem "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów" z programu operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie - Odnowa i rozwój wsi".
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru publicznego w centrum miejscowości. W ramach projektu wykonano między innymi : boisko do koszykówki, siatkówki, parking przy Gminnym Ośrodku Kultury, ścieżki z ozdobnej kostki w parku, oraz małą architekturę - fontannę, siedziska, krąg na ognisko, plac zabaw dla dzieci, zieloną siłownię.

Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć

Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć
Przyjazna Wieś 2014 - galeria zdjęć

W niedzielę 22 czerwca br. w sołectwie Liszno-Kolonia odbyło się uroczyste zakończenie projektu społeczno-edukacyjnego pn."Zapomniane rzemiosło: kowalstwo" realizowanego na terenie wsi Liszno-Kolonia przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI". Projekt obejmował utworzenie muzeum kowalstwa w budynku starej kuźni na tzw.Kozińcu, utworzenie wystawy starej fotografii oraz przeprowadzenie pikniku integracyjnego z udziałem mieszkańców sołectwa, członków Stowarzyszenia "AKTYWNI" oraz zaproszonych gości (Zdzisław Krupa-Wójt Gminy, Mirosław Maziarz-Przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Babijczuk-Skarbnik Gminy, Wiesław Korzeniewski-Sekretarz Gminy, Stefan Kurczewicz-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa, Andrzej Kosz-Kierownik GOK Pawłów, Andrzej Dzirba-Prezes Koła Miejsko-Gminnego PSL w Rejowcu Fabrycznym).
W realizację projektu oprócz członków Stowarzyszenia włączyli się mieszkańcy wsi Liszno-Kolonia (Ewa Soczyńska,Kamila Bolibok,Tomasz Korzeniowski,Wiesława Smoter,Feręs Małgorzata,Sławomir Mrozik), pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie(Anna Pągowska) oraz członkowie rodziny byłego właściciela kuźni Pana Idziego Sochy w szczególności Andrzej Socha, Mariusz Kopniak oraz Katarzyna Kopniak.Uroczystego otwarcia muzeum kuźni dokonali Prezes Stowarzyszenia "AKTYWNI" - Jolanta Dzikon oraz Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny - Wiesław Korzeniewski.
Niedzielny piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przybyłych gości - w kronice sołeckiej wsi Liszno-Kolonia zebrano ponad 130 wpisów. Spośród atrakcji imprezy wymienić można występ dzieci z Zespołu Szkół w Lisznie i Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie, występy Katarzyny Kopniak, klauna Bodzia z Chełma(pokaz zasponsorowała organizacja miejsko-gminna PSL w Rejowcu Fabrycznym) i Zespołu DELIVER, malowanie twarzy przez słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy, przygotowany przez mieszkańców sołectwa.
Zarząd Stowarzyszenia "AKTYWNI" serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu "Zapomniane rzemiosło: kowalstwo" - mieszkańcom sołectwa Liszno-Kolonia, sponsorom i ofiarodawcom, Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny, ks. Dziekanowi Stanisławowi Furlepie, kierownictwu oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie i Zespołu Szkół w Lisznie, pracownikom i słuchaczom Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie, kierownictwu i słuchaczom Zawodowego Studium Medycznego w Chełmie, członkom Zespołu DELIVER oraz członkom Stowarzyszenia "AKTYWNI".

Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć

Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć
Zapomniane rzemiosło - kowalstwo - galeria zdjęć

Plakat

Plakat
 

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo .Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
2. małżonek rodzica,
3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, pok Nr 11 tel. 82 566-42-11.

• Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania format .doc
• Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania format .pdf


Załączniki do wniosku
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18-go roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18-go roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18-go roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Dnia 8 czerwca 2014 roku odbyły się na boisku sportowym w Wólce Kańskiej międzygminne zawody sportowo- pożarnicze, w których brały udział drużyny z gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. Gospodarzami zawodów byli strażacy ochotnicy z Wólki Kańskiej, którzy niedawno pozyskali samochód od Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu. Rywalizacje otworzył Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa. Na uroczystości zostali odznaczeni druhowie ochotnicy z Wólki Kańskiej. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa przyznawane przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP otrzymali druhowie: Andrzej Świderczuk, Tadeusz Palonka, Mariusz Świderczuk. Odznakami "Wzorowy Strażak" przyznawaną przez Oddział Powiatowy ZOSP wyróżnieni zostali dh Michał Świderczuk i dh Sylwester Uchański. Medale wręczył Zasępca Komendanta Miejskiego PSP starszy brygadier mgr inż. Mirosław Wesołowski.
W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn: z Gminy Rejowiec Fabryczny: Kanie i Wólka Kańska, oraz 6 z Gminy Siedliszcze: Wola Korybutowa, Mogielnica, Majdan Zachorodyński, Siedliszcze, Kulik, Dobromyśl. Rywalizacje z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wygrała OSP z Kaniego, z gminy Siedliszcze natomiast OSP Kulik. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła OSP z Kaniego, przed OSP Kulik i OSP Siedliszcze.
Zawody sportowo- pożarnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wólki Kańskiej i okolicznych miejscowości. Przybyli także kibice z Gminy Siedliszcze, którzy żywo dopingowali druhów biorących udział w zmaganiach sportowo pożarniczych, pomimo upalnej pogody.


Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć

Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć
Zawody sportowo - pożarnicze w W - galeria zdjęć

XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć

XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć
XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć
XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć
XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć
XIII Jarmark Pawłowski - Ginące - galeria zdjęć

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (3 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody" realizowanego w ramach projektu "Odkrywamy na nowo stare rzemiosła" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.
Przewidujemy konkursy:
• "XIV Konkurs Garncarski " pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
• " Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",
• "Na lokalną potrawę".

Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12,
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.

Uwaga! Od 2013 roku organizatorzy wprowadzili zakaz sprzedaży wyrobów innych niż ludowe i wytwory wykonywane osobiście. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
- Andrzej Kosz 606 243 773
- Małgorzata Czerwińska - Stańczak - 728 364 878

Do pobrania :
• regulamin imprezy
• Karta zgłoszenia na jarmark dla twórców ludowych.
• Regulamin konkursu na lokalną potrawę.
• Regulamin konkursu na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu.
• Karta zgłoszenia - konkurs na lokalną potrawę.
• Karta zgłoszenia - konkurs na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu.

Poniżej prezentacja dot. budowy w gminie Rejowiec Fabryczny kopalni węgla kamiennego.

Zdjęcie

Zdjęcie

Prezentacja do pobrania

Mieszkańcy Pawłowa uroczyście obchodzili 70 rocznicę pacyfikacji miejscowości.
Tegoroczne obchody kolejnej rocznicy pacyfikacji Pawłowa rozpoczęły się mszą święta odprawioną w tutejszym kościele. Wśród licznie przybyłych uczestników nabożeństwa, była grupa mieszkańców, którzy pamiętają tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w Pawłowie 70 lat temu 24 kwietnia 1944 roku. Po mszy zebrani wysłuchali i obejrzeli część artystyczną w wykonaniu młodzieży Gimnazjum z Pawłowa.
Następnie wszyscy przeszli konduktem pod pomnik poświęcony ofiarom wspomnianej pacyfikacji oraz wszystkim Pawłowianom poległym w czasie II wojny światowej, gdzie zostały złożone wieńce i zapalone znicze.
W ramach obchodów pacyfikacji odbyły się również VII Biegi Ekologiczne "Pamięć, sprawność, radość" organizowane dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.
Obecne uroczystości zbiegły się wielkim wydarzeniem w dziejach Kościoła i Polski - kanonizacją Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego zorganizowano i otwarto wystawę  "Polska dała światu Papieża - Jan Paweł II na plakatach". Pawłów jest kolejnym miejscem po Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim i innych miastach, gdzie prezentowana jest ta wystawa. Plakaty pochodzą z prywatnych zbiorów Pana Ryszarda Zawadowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. Wystawę można oglądać do 10 maja w godzinach 9:00 - 17:00

Zdjęcie z obchodów uroczystości

Zdjęcie z obchodów uroczystości

W Zespole Szkół w Lisznie w dniu 26 marca 2014r. odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji pracy konkursowej uczniów klasy III gimnazjum zatytułowanej "Wielkie drzewa małej okolicy". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, sołtysowie, radni, mieszkańcy okolic Liszna, nauczyciele i uczniowie kl. III gimnazjum.

Uczniowie zapoznali uczestników z projaktem Youngster, przedstawili efekty pracy konkursowej "Teenages in action" w postaci prezentacji multimedialnej zatytułowanej "Wielkie drzewa małej okolicy" w języku polskim i angielskim, zaprezentowali się w scence kabaretowej polsko - angielskiej oraz w piosence w języku angielskim. Na zakończenie spotkania zaprosili gości na poczęstunek.
Uczestnikami konkursu są: Joanna Wójcik, Paweł Bandosz, Iga Kulik, Patrycja Lewińska, Weronika Kanadys.
Nad organizacją spotkania oraz udziałem uczniów w konkursie opiekę sprawowała p. Ewelina Aleksandrowska - Rokita.
Link do całej prezentacji:

http://www.slideshare.net/ewelinaaleksandrowskarokita/due-drzewa-maej-okolicy-big-trees-of-small-land-gimnazjum-w-lisznie

zdjęcie z uroczystości

zdjęcie z uroczystości
zdjęcie z uroczystości
zdjęcie z uroczystości
   

W uroczystościach związanych z obchodami Dnia Kobiet, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowościach Liszno i Pawłów w dniach 1 i 8 marca 2014r. wzięło udział około 400 osób.
Program artystyczny składał się z montaży słowno- muzycznych uczniów z Zespołów Szkół w Lisznie i Pawłowie, który bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Serdeczne podziękowania dla nauczycieli przygotowującej młodzież.
Specjalny koncert zaprezentowały lokalne zespoły śpiewacze "Radość", "Seniorki" i "Pawłowianki". Nie mało emocji wzbudził występ kabaretu "MaŁo" z Liszna.
Po raz pierwszy na scenie zaprezentowały się dwa duety muzyczne z Chełma
- gitar klasycznych - Martyna Roman oraz Arkadiusz Sawicz
- pianino, klarnet - Tomasz i Mariusz Narolscy
Dla wszystkich zgromadzonych Pań został przygotowany słodki poczęstunek i symboliczna lampka wina. Życzenia wszystkim Kobietom z okazji ich święta złożyli Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Maziarz. Nie zabrakło tradycyjnych kwiatów, które wręczyli obecni na Sali Panowie.
Ten wieczór upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Zebrani mogli się zaopatrzyć stroiki Wielkanocne, które przygotowały Rady Rodziców przy Zespołach Szkół. Można też było nabyć po atrakcyjnych cenach kosmetyki firmy AVON lub skorzystać z porad i sugestii kosmetyczek.
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet odbyły się przy wsparciu finansowym Gminy Rejowiec Fabryczny, Radnych Gminnych, Sołtysów oraz GOK w Pawłowie.

Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Gminie Rejowiec F - galeria zdjęć

W dniu 31 stycznia 2014r. w Pawłowie w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT odbyło się spotkanie nt. tworzenia ponadlokalnych partnerstw, które realizowałaby projekty na terenie obszaru Kanału Wieprz-Krzna.
Na spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia związane z Obszarem Strategicznej Interwencji Kanał Wieprz-Krzna (KWK) i możliwości aplikowania o środki w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, główne działania na obszarze KWK będą związane z rozwojem zrównoważonej gospodarki wodnej, m.in. poprzez odbudowę istniejącej infrastruktury, budowy zbiornika wodnego w miejscowości Oleśniki, rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminach leżących w obszarze KWK, a także odnowienie ekosystemów wodno-torfowiskowo-łąkowo-leśnych oraz rozwojem gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby naturalne oraz turystyki i rekreacji.
Pan Stanisław Jakimiuk dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podał, że rewitalizacja systemu wodnego KWK rozłożona jest na trzy etapy. Pierwszy obejmuje okres 2014-2020. Drugi 2020-2025, a trzeci 2025-2030. W sumie zorganizowanych zostanie 12 spotkań, których celem będzie stworzenie ram do powstania partnerstw. Pan Artur Tomczyk, z firmy Subsydium, realizującej badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego uważa, że spotkania pomogą w aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin leżących w terenie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna.

Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć

Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć
Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć
Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć
Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć
Konferencja dla Partnerstwa - galeria zdjęć

Kosztem 78 tys. zł położono 1500 m2 (288 mb) nowego asfaltu na ulicy 22 lipca w Pawłowie będącej częścią drogi powiatowej Pawłów- Krowica. Kosztami prac po połowie podzieliło się Starostwo Powiatowe w Chełmie i Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny.
Fatalny stan drogi od lat utrudniał dojazd do zabudowań w tej części Pawłowa. Ponad 2 letnie starania Pani Haliny Rzepeckiej - radnej gminy Rejowiec Fabryczny, Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Chełmie zakończyły się sukcesem.

Remont drogi

Remont drogi
 Remont drogi
Remont drogi

14 listopada 2013 roku w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Pawłów-Henrysin.

Długo oczekiwana przez mieszkańców miejscowości gmin Rejowiec Fabryczny, Rejowiec i Chełm inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Chełmie w wysokości 2 296 610 zł, Gminy Rejowiec Fabryczny 567 495 zł, Gminy Rejowiec 460 595 zł oraz Gminy Chełm 100 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 859 900 zł.

W uroczystościach otwarcia i poświęcenia drogi uczestniczyli między innymi: Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno- Koguc, Wicemarszałek Pan Krzysztof Grabczuk, Starosta Chełmski Pan Paweł Ciechan, Radni Zarządu Powiatu Chełmskiego, Wójtowie Gmin Chełm, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Radni Gminy Rejowiec Fabryczny oraz mieszkańcy Pawłowa. Poświecenia dokonał proboszcz Parafii Pawłów ksiądz kanonik Wiktor Łopuch w obecności proboszcza parafii Podgórze księdza Marka Jana Żyszkiewicza.
W ramach inwestycji ułożono 8,5 km asfaltu oraz 1500 m chodnika z kostki w m. Pawłów. Wykonano także nowe zjazdy do gospodarstw i zainstalowano nowe oznakowanie drogi i aktywne znaki diodowe przy przejściach dla pieszych.

Fatalny stan drogi był prawdziwym utrapieniem zarówno dla mieszkańców Pawłowa, Krzywowoli jak i innych miejscowości leżących przy tej drodze. Dzięki remontowi znaczna część Gminy Rejowiec Fabryczny uzyskała znaczący skrót dojazdu do Chełma. Wieloletnie starania Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Pana Zdzisława Krupy oraz radnych gminy z terenu Pawłowa i Krzywowoli jak i samych mieszkańców tych miejscowości przy przychylnym podejściu Starosty Chełmskiego Pawła Ciechana przyniosły w końcu długo oczekiwany efekt.

Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć

Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć
Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć
Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć
Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć
Otwarcie wyremontowanego odcinka - galeria zdjęć

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej

W miejscowości Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej pomordowanym Żydom z tej miejscowości.
Jak wynika z relacji żyjących świadków w czasie wojennej zawieruchy, hitlerowcy dokonywali zabójstwa mieszkających w Lisznie mieszkańców narodowości żydowskiej w miejscu, gdzie ich napotkali. Nie rzadko również dokonywano zabójstwa na posesjach. Łącznie w maju 1942 zamordowano 31 Żydów. Przeważnie były to całe rodziny. Tylko nielicznej grupie ludności żydowskiej ( około 5 osób)udało się cudem uniknąć śmierci. Po wycofaniu się żołnierzy hitlerowskich mieszkańcy postanowili pochować pomordowanych w zbiorowej mogile na rogatkach miejscowości.
Kilka lat temu na ślad tamtych wydarzeń natrafił Pan Zbigniew Niziński, Prezes i założyciel Fundacji "Pamięć, która trwa", który poprzez rozmowę z miejscowymi ludźmi zlokalizował miejsce pochówku pomordowanych. Dzięki jego staraniom w dniu 14 listopada 2013 roku w miejscu nieoznakowanej mogiły stanął pomnik upamiętniający wydarzenie sprzed ponad siedemdziesięciu lat.
W uroczystościach odsłonięcia pomnika uczestniczyły władze samorządowe Gminy Rejowiec Fabryczny reprezentowane przez Wójta Gminy Pana Zdzisława Krupę, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirosława Maziarza, radnych gminnych z terenu miejscowości Liszno, Gołąb, Toruń, Liszno Kolonia, Radnego Rady Powiatu Chełmskiego oraz sołtysów okolicznych miejscowości.
Na uroczystościach obecni byli również proboszcz Parafii Kanie ksiądz kanonik Stanisław Furlepa, Główny Rabin Polski Michael Schudrich oraz inicjator powstania pomnika Pan Zbigniew Niziński.
W obecności licznie zebranych mieszkańców oraz dzieci, młodzieży i Grona Pedagogicznego z Zespołu Szkół w Lisznie, modlitwę za zmarłych odmówili kolejno Rabin Schudrich i Ksiądz Proboszcz Furlepa. Zebrani wysłuchali również montażu słowno- muzycznego w wykonaniu młodzieży z tutejszego Gimnazjum.

Logo RPO

Zgodnie z umową wykonawca czyli Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Dynarek z Rejowca Fabrycznego przekazał do użytku teren objęty remontem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa Wsi". Wyremontowany obszar stanowił II etap projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów".
Celem projektu było stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku , całorocznego spędzania wolnego czasu. Operacja miała przyczynić się do stworzenia funkcjonalnego centrum rekreacyjno- sportowego miejscowości . Wyposażonego w podstawowe elementy infrastruktury publicznej , społeczno - kulturowej i sportowej, które sprzyjałby integracji społecznej mieszkańców, ich aktywizacji i szeroko rozumianego rozwojowi i poprawie jakości życia lokalnej społeczności.
Realizacja I etapu zadania opiewała na kwotę 346 134,20 zł.
Koszty całkowite realizacji danego etapu to 284 434, 08 zł.
Koszt całkowity projektu wyniósł 630 568,28 zł. Dofinansowanie do wykonania całości zadania z programu PROW wyniósł 323 995 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny. Pieniądze na tren cel w kwocie zostały przyznane Gminie Rejowiec Fabryczny w 2010. / umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Nr. 00305 . 6922 . UM0300443/10 z dnia 22 X 2010r./
I etap zadania obejmujący remont boiska przy Zespole Szkół w Pawłowie rozpoczął się wiosną 2011 roku i zakończył się w terminie , przed rozpoczęciem roku szkolnego.
II etap rewitalizacji obejmował teren centrum miejscowości , od granicy działki Zespołu Szkół w Pawłowie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego / bez remontu samego budynku/. Dzięki tej inwestycji na wspomnianym obszarze powstał plac zabaw dla dzieci oraz stanowiska tzw. "zielonej siłowni", które mają służyć młodzieży jak również starszym mieszkańcom naszej miejscowości, dbającym o sprawność fizyczną i ruchową.
Dla mieszkańców oraz wycieczek odwiedzających Izby Rzemiosła Pawłowskiego wykonano specjalne miejsce i palenisko do organizacji ogniska wraz z zestawem stołów i siedzisk wykonanych w formie beczek, które nawiązują do bogatych tradycji pawłowskiego rzemiosła bednarskiego.
Na remontowanym obszarze, znajdującym się bezpośrednio za budynkiem Ośrodka Kultury wykonano z kostki brukowej parking oraz chodniki łączące się z alejkami w pobliskim parku.
Innym ciekawym elementem małej architektury , o który wzbogacił się Pawłów jest fontanna. Jej kształt stanowią trzy prostokątne o różnej wysokości cokoły, na których usytuowane są leżące dzbany, z których wylewa się woda.
W tym miejscu należy również wspomnieć o zakupionej nieco wcześniej przez Gminę Rejowiec Fabryczny rzeźbie garncarza pracującego przy kole garncarskim. Owa rzeźba stanowi niemałą atrakcję turystyczną, przy której bardzo chętnie fotografują się osoby odwiedzające naszą miejscowość.
Odbioru terenu objętego II etapem remont dokonano w dniu 28 czerwca 2013r. Natomiast 20 lipca br. w obecności Wójta Zdzisława Krupy, Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosława Maziarza i Radnych Gminnych z Pawłowa oraz licznie przybyłych mieszkańców Proboszcz tutejszej Parafii ksiądz kanonik Wiktor Łopuch dokonał jego poświęcenia.

Pawłów pięknieje - galeria zdjęć

Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć
Pawłów pięknieje - galeria zdjęć

Aktywne wakacje Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" w okresie tegorocznych wakacji zrealizowało trzy projekty mające na celu organizację -w sposób atrakcyjny i bezpieczny czasu wolnego od zajęć szkolnych najmłodszych mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny.
Jednym z nich był projekt "Łowisko Młodych Talentów", którego głównym celem jest wyszukanie i promocja szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Główną ideą autorów przedsięwzięcia była myśl ,by osoby te nabrały wiary we własne możliwości i zaprezentowały swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Projekt zakładał również aktywizację lokalnej społecznośći, zwłaszcza ludzi młodych, ambitnych, chętnych do podejmowania wyzwań, których warto zachęcić do działania na rzecz środowiska lokalnego. W ramach projektu zorganizowano w Krasnem "Letnie Warsztaty Malarskie". W warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież z terenu miejscowości Krasne i okolic, które pod czujnym okiem członków Stowarzyszenia (Małgorzata Mazurek, Dorota Porosiło, Anita Stadnik) oraz Pani Agnieszki Biernackiej z Adamowa spróbowali swoich sił przy sztalugach. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ,ale też starszych mieszkańców Krasnego. Imprezę finansowo wsparła firma "Drew KOM" Ewy i Sławomira Zduńczuków z Krasnego. W ramach projektu "Łowisko Młodych Talentów" wypromowaliśmy mieszkańców naszej gminy na "Witrynie Wiejskiej" - stronie internetowej administrowanej przez Fundację Wspomagania Wsi w galerii twórczości ludowej i rzemiosła (prace Anety Korzeniowskiej z Liszna-Kolonii i Krystiana Tybura z Kaniego) oraz na Jarmarku Pawłowskim (prace Dagmary Stępień z Torunia ,Olgi Brawańskiej z Krasnego , Krystiana Tybura z Kaniego, Anety Korzeniowskiej z Liszno-Kolonii).
Kolejnym przedsięwzięciem był projekt "Bezpieczna droga do domu" realizowanym na terenie sołectwa Liszno-Kolonia. Celem realizacji projektu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Liszno-Kolonia związanego przede wszystkim z uczestniczeniem w ruchu drogowym, tak pojazdów mechanicznych jak i pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt realizowany był przy współpracy z Samorządem Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Komendą Miejską Policji w Chełmie.Ze strony samorządu gminy podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za udział w realizacji projektu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie. Źródłem finansowania projektu była dotacja Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego z siedzibą w Warszawie udzielona Stowarzyszeniu "AKTYWNI" w ramach Funduszu Małych Grantów (w wysokości 491,00 zł) oraz środki własne Stowarzyszenia "AKTYWNI" , mieszkańców sołectwa Liszno-Kolonia (ze zbiórki makulatury) i samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny. Uczestnikami projektu była 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu wsi Liszno-Kolonia w wieku od 5 do 15 lat. Projekt realizowany w terminie 26 sierpnia. 1 września obejmował organizację zajęć plastycznych i sportowych , rajdu rowerowego , pogadanki tematyczne przedstawiciela Policji , projekcję filmów związanych z bezpieczeństwem rogowym , znakowanie rowerów oraz festyn pn. "Nasz sołecki Dzień Sportu".
Równolegle z projektem "Bezpieczna droga do domu" realizowany był w Toruniu projekt pn."Moja wieś bezpieczną jest". Wśród realizowanych zadań można wymienić m.in. zajęcia plastyczne , zajęcia teoretyczne poruszające temat bezpiecznych zachowań na wsi oraz gry i zabawy ruchowe. Projekt ,którego pomysłodawcą była Pani Danuta Woźniak (sołtys wsi Toruń) został wsparty przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Chełmie (sponsor nagród dla dzieci) oraz Firmę "AZET" z Zamościa ( ofiarodawca artykułów szkolnych i plastycznych).
Poniżej fotorelacja

Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć

Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć
Aktywne lato Stowarzyszenia Akty - galeria zdjęć


Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
W 2013 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w łaściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
• od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:
• Oświadczenie
• Formularz wniosku

Zapraszamy na XII Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody"


Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (4 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.
Przewidujemy konkursy:
• "XIII Powiatowy Konkurs Garncarski",
•" Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",
•"Na lokalną potrawę".
Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12,
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.

W sprawie składania ofert odnośnie:
- na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, płotków ochronnych, udziału kapel ludowych i zespołów folklorystycznych, ochrony imprezy, pokazu sztucznych ogni, pokazów widowisk obrzędowych i edukacyjnych, zespołu na zakończenie jarmarku, druku plakatów, dyplomów i podziękowań
Oferty można składać osobiście lub drogą mailową na adres: rada@ug.rejowiec.pl , lub gokpawlow@op.pl
Zapraszamy do współpracy.

Uwaga!
Od bieżącego roku organizatorzy wprowadzają zakaz sprzedaży wyrobów innych niż ludowe i wytwory wykonywane osobiście.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt
- Andrzej Kosz 606 243 773
- Małgorzata Czerwińska - 728 364 878

Do pobrania :
• Regulamin Jarmarku Pawłowskiego "Ginące Zawody".
• Karta zgłoszenia na jarmark dla twórców ludowych.
• Regulamin konkursu na lokalną potrawę.
• Regulamin konkursu na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu.
• Karta zgłoszenia - konkurs na lokalną potrawę.
• Karta zgłoszenia - konkurs na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu.

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis" z Radzionkowa rozpoczęło przygotowania, na zlecenie Kompanii Węglowej S.A., do wykonania pięciu otworów badawczych w ramach robót geologicznych na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie "Pawłów" (część złoża Chełm). Otwory Pawłów 5, Pawłów 6, Pawłów 7, Pawłów 8 i Pawłów 9 zlokalizowane są w Gminie Rejowiec Fabryczny (5,6,7), Gminie Rejowiec (8) i Mieście Rejowiec Fabryczny (9). Otwory badawcze Pawłów 2, Pawłów 3, Pawłów 4, zlokalizowane w Gminie Siedliszcze będą wykonywane w II etapie badań.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do uruchomienia wiertni w celu wykonania otworu Pawłów 9 zlokalizowanego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Polnej jako pierwszego z wymienionych wyżej pięciu. Otwór będzie miał głębokość 820 m, a prace wiertnicze i badawcze potrwają do trzech miesięcy.
Prace wiertnicze rozpoczną się w najbliższych dniach.
Pozostałe otwory badawcze będą wykonywane sukcesywnie do końca 2014 r.

Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć

Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć
Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć
Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć
Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć
Pierwsze odwierty dla Śląskiego - galeria zdjęć

Jak co roku z okazji Dnia Kobiet Gmina Rejowiec Fabryczny wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie w dniu 9 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie z organizowały uroczyste obchody tego święta. W imprezie wzięło udział 150 kobiet z Pawłowa i sąsiednich sołectw. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Maziarz, Sekretarz Gminy Pan Wiesław Korzeniewski. Gwiazdą wieczoru był Dariusz Tokarzewski z zespołu VOX, który umilił Paniom imprezę swoim recitalem. Oprócz niego na scenie wystąpiły dzieci z Kółka Teatralnego GOK w Pawłowie w przedstawieniu "Calineczka", dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasnem oraz z Zespołu Szkół w Pawłowie. W programie imprezy znalazły się również występy zespołów śpiewaczych "Radość" z Liszna. oraz "Pawłowianki z Pawłowa". Radni, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie przygotowali kawę, herbatę, ciastka. Na zakończenie części artystycznej życzenia z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom przekazali: Wójt Gminy Pan Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Maziarz. Następnie Panowie uczestniczący w spotkaniu wręczyli paniom kwiaty.

Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lisznie w dniu 2 marca 2013r. o godzinie 1500 Dyrektor Szkoły Pan Ireneusz Nowosad powitał w szystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczęto występem okolicznościowym w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Lisznie - program "W Bożym dziele mężczyzna jest prozą a kobieta poezją".
Dla ciała organizatorzy (radni, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie) przygotowali kawę, herbatę, ciastka. W programie imprezy znalazł się również występ zespołu śpiewaczego "Pawłowianki" z Pawłowa oraz "Radość" z Liszna. Zgromadzeni uczestnicy z zapartym tchem, niejednokrotnie wzruszeni do łez, s łuchali wrażliwej poezji śpiewanej w wykonaniu Pana Dariusza Tokarzewskiego członka zespołu VOX. Pani Maśluch Halina recytowała własne utwory poetyckie.
Na zakończenie części artystycznej życzenia z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom przekazali: Wójt Gminy Pan Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy P an Mirosław Maziarz, Dyrektor Zespołu Szkół w Lisznie Pan Ireneusz Nowosad. Następnie Panowie uczestniczący w spotkaniu wręczyli paniom kwiaty. Panująca na Sali atmosfera oraz dźwięki muzyki sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili.

Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w L - galeria zdjęć

Dnia 16 lutego 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbył się kurs sałatkowy zorganizowany przez Panią Annę Pągowską. Udział wzięło 15 Pań z Pawłowa i okolic. Pod okiem Pani Marzeny Borkowskiej Panie wykonały 9 przepysznych sałatek.

Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć

Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Pawłowie - galeria zdjęć

Dnia 5 lutego 2013 w świetlicy w Toruniu odbył się kurs sałatkowy zorganizowany przez Panią Annę Pągowską i Danutę Woźniak. Udział wzięło 20 Pań z Torunia i okolic. P od okiem Pani Marzeny Borkowskiej Panie wykonały 9 sałatek oraz przepyszne ciasto.

Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć

Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć
Konkurs sałatkowy w Toruniu - galeria zdjęć

Podczas tegorocznych ferii zimowych w okresie od 18 do 25 lutego w miejscowości Toruń kilkunastoosobowa grupa dzieci uczestniczyła w projekcie społeczno-edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI". Projekt pn. "Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli ekologiczne ferie w Toruniu" realizowany był w budynku świetlicy wiejskiej, a jego głównym celem oprócz organizacji czasu wolnego dzieci była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów o raz zdrowego odżywiania się. Zajęcia wypoczynkowo-edukacyjne skupione wokół dwóch podstawowych zadań : "Wiejskie spotkania z ekologią" i "Toruńskie spotkania ze zdrową żywnością" obejmowały m.in. zajęcia plastyczne, w tym lepienie gliny, przeprowadzenie quizów tematycznych związanych ze zdrową żywnością i segregacją odpadów, mini konkurs kulinarny na przygotowanie sałatki owocowej oraz pogadankę nt. dobrego zachowania się przy stole. Koordynatorem projektu była Pani Danuta Woźniak - sołtys wsi Toruń i radna w jednej osobie, która czuwała nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zajęć. Część zajęć poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Najciekawszymi zadaniami dla dzieci okazały się wspólne lepienie bałwana, tworzenie "ekoludka" oraz lepienie figurek z gliny. Projekt organizacyjnie i finansowo wsparł Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej (fundator gadżetów ekologicznych) oraz Sklep MINIMARKET z Krasnego, którego właścicielki - Panie Grażyna Pielach i Anna Wdowiak przekazały dzieciom soki owocowe i słodkości. Poniżej fotorelacja.

Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć

Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć
Aktywne ferie w Toruniu - Gmina - galeria zdjęć

 

Inwestycja realizowana na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny przez Pana Roberta Czyżewskiego od 2010 roku. Budynek zlokalizowany w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej oferować będzie dwie przestronne sale: balową (420 m.kw.) i konferencyjną (180 m.kw.) oraz dwie mniejsze barowo - restauracyjne (70 m.kw. i 80 m.kw.). Do dyspozycji gości będzie również 18 pokoi 1, 2 i 3 - osobowych z łazienkami (w tym 1 pokój dla osób niepełnosprawnych i 3 pokoje lux) oraz sauna i jacuzzi. Termin otwarcia Centrum Konferencyjno - Hotelowego planowany jest na II kwartał 2013 roku.

Zapraszamy do współpracy wszystkich inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie naszej gminy.

Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć

Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć
Centrum konferencyjno - hotelowe - galeria zdjęć


Wręczenie dyplomu lauretom

Wręczenie dyplomu lauretom
 

W poniedziałek 29 października 2012r. w Końskowoli odbyło się podsumowanie konkursu "Przyjazna wieś", na etapie regionalnym na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zlokalizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Tegoroczna edycja konkursu została rozstrzygnięta w trzech kategoriach:
- technicznej;
- społecznej;
- ekologicznej.
Do konkursu .Przyjazna Wieś. zostało zgłoszonych 30 projektów. Po wstępnej ocenie zgłoszonych projektów do dalszej weryfikacji zostało zakwalifikowanych 15 projektów:
- 7 projektów z infrastruktury technicznej;
- 4 projekty z infrastruktury społecznej;
- 4 projekty z infrastruktury ekologicznej.
Z pośród 15 projektów Komisja Konkursowa wybrała po 3 najlepsze projekty z każdej kategorii, przyznając odpowiednio I, II oraz III miejsce. Gmina Rejowiec Fabryczny zajęła II miejsce w zakresie infrastruktury ekologicznej na projekt p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów". Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków została współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W wyniku realizacji projektu została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 14 379m, oczyszczalnia ścieków modułowo biologiczna o wydajności 45m./d oraz trzy przepompownie.
Budżet projektu: 4 543 649,97 zł, w tym kwota dofinansowania 2 426 322 zł.
Podziękowania i nagrodę odebrał osobiście Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny pan Zdzisław Krupa na uroczystej gali podsumowującej konkurs.

Dyplom

Dyplom

W dniu 3 listopada br. w budynku świetlicy w Gołębiu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczni "AKTYWNI" na terenie miejscowości Gołąb w okresie od pierwszego sierpnia do końca października 2012 r.

Zasadniczym celem realizacji projektu było zwiększenie szans edukacyjnych w środowisku wiejskim poprzez poprawę warunków edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie oraz rozwijanie zainteresowań dorosłych mieszkańców wsi. Utworzenie wiejskiego punktu bibliotecznego ułatwi mieszkańcom m.in. dostęp do literatury popularnonaukowej , co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla uczniów. Zamiarem autorów projektu była także aktywizacja lokalnej społeczności i zachęcenie jej do podejmowania działań na rzecz polepszenia warunków życia we własnym środowisku. Projekt pt. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" skierowany był do wszystkich mieszkańców sołectwa Gołąb ,a miejscem jego realizacji była świetlica wiejska w miejscowości Gołąb. Pomysł zrodził się podczas posiedzenia członków Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" i wynikał z potrzeb lokalnej społeczności . Zgodnie z założeniami projekt obejmował pozyskanie zbiorów bibliotecznych i ich skatalogowaniu ,oraz pozyskaniu wyposażenia świetlicy (regały na książki). W realizację projektu bardzo aktywnie zaangażowali się sami mieszkańcy wsi. Ich wkładem własnym było zebranie makulatury ,z której sprzedaży zakupiono folię opakowaniową , odnowienie regału na książki, a także spisanie pozyskanych książek i ich oprawienie. Nad całością czuwała koordynator projektu Pani Barbara Świderczuk , pełniąca równocześnie funkcję sołtysa wsi Gołąb oraz Skarbnika Stowarzyszenia "AKTYWNI" .Źródłem pozyskania książek były darowizny od księgarni chełmskich ( Wydawnictwo TAWA, Księgarnia Lectura ) , bibliotek na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny ( Biblioteka Miejska w Rejowcu Fabrycznym i Gminne Biblioteka w Lisznie i Pawłowie) , stowarzyszeń działających na tym obszarze ( Promenada S12 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ) , książki ofiarowane przez osoby prywatne , pracowników Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupione przez Stowarzyszenie "AKTYWNI". W ciągu 3 miesięcy trwania projektu zebrano 530 egzemplarzy książek. W otwarciu Punktu Bibliotecznego udział wzięli mieszkańcy sołectwa Gołąb, Wójt Gminy Zdzisław Krupa oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" ( Jolanta Dzikon , Dorota Porosiło , Małgorzata Mazurek oraz Agnieszka Hasiec-Bzowska). Uroczystości towarzyszył słodki poczęstunek oraz wieczorek poetycki przygotowany przez Panią Barbarę Świderczuk wspólnie z mieszkankami Gołębia (Krystyna Zawrzał, Henryka Flejmer , Agnieszka Bandosz , Agata Flis , Bożena Piekaruś).

Zarząd Stowarzyszenia "AKTYWNI" serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" - mieszkańcom sołectwa Gołąb , sponsorom i ofiarodawcom , władzom samorządowym Gminy Rejowiec Fabryczny oraz członkom Stowarzyszenia "AKTYWNI".

Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć

Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć
Biblioteka wiejska skarbcem nasz - galeria zdjęć

W niedzielę, 21 października w miejscowości Liszno odbył się piknik dla najmłodszych mieszkańców sołectwa zorganizowany przez sołtysa wsi Panią Emilię Psujek . Przy współudziale mieszkańców wsi oraz przychylności dyrekcji Zespołu Szkół w Lisznie zorganizowano na terenie placu szkolnego piknik dla dzieci. Impreza realizowana w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2012 finansowana była przez samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny. Dzięki staraniom Pani Sołtys ,która zapewniła uczestnikom atrakcje w postaci gier i zabaw ruchowych, poczęstunek oraz ognisko grupa ok. czterdziestu dzieci spędziła aktywnie niedzielne popołudnie. Poniżej fotorelacja.

Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć

Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć
Piknik pod chmurką w Lisznie - galeria zdjęć

W niedzielę 7 października br. w Toruniu dzieci i młodzież szkolna świętowały nadejście jesieni obchodząc "Święto Pieczonego Ziemniaka". Imprezę zorganizowaną z inicjatywy sołtysa wsi Toruń - Pani Danuty Woźniak wsparli aktywnie sami mieszkańcy sołectwa, którzy przygotowali dla swoich podopiecznych ognisko, gry i zabawy oraz poczęstunek w świetlicy wiejskiej. Mimo deszczowej pogody humory wszystkim dopisały. W imprezie sfinansowanej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział wzięło ponad czterdzieścioro młodych mieszkańców Torunia.
Poniżej krótka fotorelacja.


Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć

Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć
Jesienne spotkanie w Toruniu - galeria zdjęć

W dnia 2 września 2012 roku w Kaniem odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła, którą celebrował dziekan ksiądz kanonik Stanisław Furlepa. Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował na plac obok świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się dalsza - świecka część dożynek.

W tym roku Starostami dożynek byli:
Pani Banok Elżbieta zam. Wólka Kańska - Kolonia
Pan Siewak Ryszard zam. Wólka Kańska-Kolonia

Na tegoroczne Święto Plonów przybył Vice Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, a także Radni Powiatu Chełmskiego

W części artystycznej wystąpiły zespoły:

Zespół Śpiewaczy "Radość" z Liszna , zespół, który już Ponad 30 lat swoimi występami uświetnia każą uroczystość w naszej Gminie.
"Pawłowianki" (zespół został założony przez członkinie Terenowego Koła Emerytów i Rencistów, którego przewodniczącą oraz inicjatorką jest Halina Rzepecka). Oba wyżej wspomniane zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie oraz akompaniuje im Pan Tadeusz Kubacki.
Zespół wokalny: "Gdzie diabeł nie może" z Zamościa, zaprezentował swój program pod nazwą "Retro", który podbił wszystkie serca a szczególnie panów. Gościnnie wystąpiła również Kapela ludowa z Trawnik wraz z zespołem śpiewaczym oraz zespół Riffn-Roll z Leśniowic, który zaprezentował się w "cowerach" znanych przebojów rockowych i muzyki pop.

Podczas dożynek został również rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Z pośród 10 przygotowanych wieńców komisja konkursowa nagrodziła pierwszą nagrodą w kwocie 300 złotych wieniec z miejscowości Wólka Kańska, który zostanie zaprezentowany na dożynkach Powiatowych w Dorohusku.

Dwie równorzędna nagrody za drugie miejsce w wysokości 250złotych otrzymały wieńce wykonane przez mieszkańców Sołectw: Kanie i Liszno Kolonia.
Komisja przyznała również dwie równorzędne nagrody finansowe w kwocie 200 zł za trzecie otrzymały miejscowości Gołąb i Liszno.
Dodatkową atrakcją niedzielnego popołudnia były gry i zabawy dla dzieci oraz wystawa prac mieszkańców DPS w Kaniem. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do północy.


DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2012 - galeria zdjęć

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 16 stycznia 2012 r. (Uchwała Rady Gminy Nr XVI/76/2012 ) w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2012 każde sołectwo Gminy Rejowiec Fabryczny ma przyznaną kwotę w wysokości 400,00 zł na organizację imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Organizacja takich przedsięwzięć jako zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych mieści się w wytycznych Narodowego Programu Profilaktyki.
W okresie do 20 sierpnia 2012 r. festyny zorganizowali w swoich miejscowościach sołtysi z Torunia ,Gołębia, Wólki Kańskiej, Krasnego, Józefina i Zalesia Krasieńskiego, przy czym trzy ostatnie sołectwa zorganizowały imprezę wspólnie, zaś w Wólce Kańskiej była to wspólna inicjatywa sołtysa oraz nowo powstałej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenia Lepsze jutro w Wólce Kańskiej. W Krasnem dodatkową atrakcją był występ Cyganek ze Stowarzyszenia Chełmska Roma.
Aktywnie w realizację tych przedsięwzięć włączył się Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ,którego Kierownik oraz pracownicy brali czynny udział w organizacji i przebiegu imprez. Festynom towarzyszyły gry i konkursy, zabawy sportowe ,a także pokaz mody i loteria fantowa ( Wólka Kańska). W sołectwie Gołąb imprezę zorganizowali sami mieszkańcy wraz z sołtysem. Festyn odbył się na terenie boiska wiejskiego, gdzie zorganizowano gry i zabawy dla dzieci, słodki poczęstunek oraz ognisko dla uczestników.
W kolejnych tygodniach planowane są festyny w pozostałych sołectwach Gminy Rejowiec Fabryczny. Z każdym rokiem dzięki zaangażowaniu sołtysów, mieszkańców wsi oraz Gminnego Ośrodka Kultury imprezy zyskują na popularności i atrakcyjności dla uczestników.


Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć

Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć
Ruszyły Festyny Sołeckie dla dzi - galeria zdjęć

Projekt edukacyjny pt. "Nasza wieś najpiękniejsza" w ramach programu grantowego Fundacji Wspomagania Wsi "Pożyteczne wakacje 2012" dobiegł końca. Grupa kilkunastu dzieci z terenu sołectwa Liszno-Kolonia przez okres dwóch tygodni miała zapewniony bezpieczny ,atrakcyjnie zorganizowany wypoczynek. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" , które w maju br. otrzymało dotację w konkursie grantowym Fundacji-Wspomagania-Wsi-z-siedzibą-w-Warszawie.
Zgodnie z regulaminem konkursu projekt obejmował organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji poprzez realizację zajęć wypoczynkowo-edukacyjnych oraz prac porządkowych wokół przystanku PKS i krzyża przydrożnego w miejscowości Liszno-Kolonia. Zajęcia wypoczynkowe obejmowały organizację zajęć plastycznych dla najmłodszych dzieci, gry i zabawy zręcznościowe, rajd rowerowy po terenie Gminy oraz spływ kajakowy w Zwierzyńcu. W trakcie zajęć omawiane były również zagadnienia dotyczące warunków życia psów w środowisku wiejskim , podczas których zorganizowano młodzieżową akcję pn. "W trosce o wiejskie kundelki" polegającą na rozkolportowaniu ulotek pt. "Jak dbać o psa latem" przygotowanych przez Stowarzyszenie "AKTYWNI". W projekcie udział wzięło 18 uczestników - mieszkańców wsi Liszno-Kolonia w wieku 4-15 lat. Pomysłodawcą projektu oraz jego koordynatorem na terenie sołectwa Liszno-Kolonia była Aneta Korzeniowska (sołtys wsi ,członek Stowarzyszenia "AKTYWNI"). W realizację przedsięwzięcia oprócz członków Stowarzyszenia zaangażowali się też mieszkańcy wsi ,którzy zapewnili opiekę dzieciom i młodzieży , poprowadzili cześć zajęć wypoczynkowych i oraz wykonali cięższe prace porządkowe. Dzięki dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi zajęcia były całkowicie bezpłatne , dzieci miały zagwarantowaną profesjonalną opiekę oraz wyżywienie w postaci II śniadania. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 27 lipca z udziałem władz Stowarzyszenia oraz rodziców dzieci. W realizację projektu zaangażował się też Gminny Ośrodek Kultury ,którego pracownicy pomogli w realizacji zajęć wypoczynkowych oraz właściciele Sklepu Wielobranżowego "BAJKA" z Liszna, którzy ufundowali słodkie upominki na zakończenie projektu. W tym miejscu Zarząd Stowarzyszenia "AKTYWNI" składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia : mieszkańcom wsi , rodzicom , sponsorom oraz członkom Stowarzyszenia.


Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć

Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć
Projekt edukacyjny Nasza wieś na - galeria zdjęć

W dniach 24 czerwca i 1 lipca br. w Krasnem (gmina Rejowiec Fabryczny) odbyła się wystawa fotograficzna prac Stanisława Karulaka, twórcy ludowego ubiegłego stulecia. Współorganizatorem wystawy było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI", które na początku br. odnalazło informację , że znany artysta ma swoje korzenie w Gminie Rejowiec Fabryczny. Mało kto dziś wie, że Stanisław Karulak, przedstawiciel sztuki nieprofesjonalnej (tzw. sztuka naiwna) urodził się 30 sierpnia 1890r. w miejscowości Krasne jako syn Antoniny i Franciszka Karulaków (matka z domu Kołodziejczyk). Koleje życiowe rzuciły go do powiatu hrubieszowskiego , gdzie założył rodzinę ,pracował i tworzył. Szacuje się, że cały jego dorobek artystyczny liczy ok. 300 pozycji. Dzieła artysty można spotkać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Zamojskim, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowa, ale również w USA, Londynie czy Paryżu.
Stanisław Karulak zmarł 24 października 1972 r, w wieku 82 lat.Został pochowany w Hrubieszowie, na miejscowym cmentarzu parafialnym. Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny oraz opinię człowieka bardzo skromnego. Z upływem lat pamięć o jego osobie i twórczości nabiera blasku, a jego dzieła trafiają na aukcje dzieł sztuki różnych krajów. W roku 2012 przypada 40 rocznica śmierci artysty, stąd zrodził się pomysł organizacji wystawy w miejscowości , w której zaczęła się jego droga życiowa. Na wystawę złożyło się kilkadziesiąt fotografii prac twórcy , w tym obrazów, rzeźb i płaskorzeźb. Ekspozycja urządzona w Szkole Podstawowej w Krasnem cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi, odwiedziło ją kilkadziesiąt osób. Organizacja wystawy możliwa była dzięki uprzejmości Pana Bartłomieja Barteckiego - Dyrektora Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz pomocy Pani Beaty Bitner - Dział Etnograficzny ww. muzeum , którzy udostępnili fotokopie prac Stanisława Karulaka. Realizację przedsięwzięcia finansowo i organizacyjnie wsparł również samorząd gminy Rejowiec Fabryczny. Poniżej prezentacja części fotografii eksponowanych na wystawie.


Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć

Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć
Wystawa fotograficzna w Krasnem - galeria zdjęć

Imprezy przeprowadzone w ramach imprezy "XVIII sportowy Turniej Miast i Gmin 2012" w Gminie Rejowiec Fabryczny:

26.05.2012 r. Pawłów Turniej Bilardowy. Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie
27.05.2012 r. Pawłów
1. Zawody wędkarskie. (Zawody zorganizował właściciele zalewu Zbigniew i Beata Rasinscy
28.05.2012 r. Pawłów
1. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Turniej zorganizował Zespół Szkół w Pawłowie - nauczyciele wychowania fizycznego
29.05.2012 r. Wólka Kańska
1. Sprawdzian wydolności organizmu pod nazwą "Test Coopera".
2. Koperta
Organizatorem Imprezy był Uczniowski Klub Sportowy "Wól Kan" Wólka Kańska
19.05.2012 Liszno
Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców
Imprezę zorganizował Zespół szkól w Lisznie oraz UKS "Fortius". Nauczycielka wychowania Fizycznego
29.05.2012r. Krasne
1. Sztafeta rodzinna 3x100
2. Mecz dziewczęta kontra Chłopcy
3.Turniej Dwa Ognie
4.wyścig Szeregów (dzieci kontra Rodzice i nauczyciele)
5. konkurs żonglerki
Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa w Krasnem
30.05.2012 r. Pawłów
1. Turniej rzutu strzałkami.
2. Turniej piłkarzyków.
Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie
30.05.2012 Wólka Kańska
1. Turniej Tenisa Stołowego
2. Turniej unihokeja
3. zespołowe rzuty do kosza 3 osoby
Organizatorem Imprezy była Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy "Wól Kan" Wólka Kańska
01.06.2012 Kanie
1. Mini Euro zespoły Mieszane
2. Wyścig Szeregów
3. Gry i zabawy z piłkami
Organizatorem Imprezy Była Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem oraz Szkoła Podstawowa w Lisznie. Przy organizacji imprezy pomagali wszyscy nauczyciele z Niepublicznej Szkoły w Kaniem oraz wychowawcy Klas 4-6 w Lisznie
1.06.2012r. Wólka Kańska
1. Turniej Dart (40)
2. Zabawy integracyjne z Niepełnosprawnymi
3.Sztafeta rodzinna 3x100
4.Sztafeta integracyjna 6x60
5.Wyścig szeregów
Organizatorem Imprezy była Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy "Wól Kan" Wólka Kańska
01.06.2012 Pawłów
Turniej piłki Nożnej
Gry i zabawy na wesoło
Organizatorem zawodów był Zespół szkół w Pawłowie
W dniu 01.06.2012 r. miała się odbyć impreza w Lisznie, z uwagi na padający deszcz (złe warunki atmosferyczne ) impreza nie odbyła się. Bardzo przepraszam osoby zainteresowane imprezą - Tomasz Domański.

Wykaz imprez wraz z ilością osób startujących do pobrania tutaj


XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć

XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć
XVIII Sportowy Turniej Miast i G - galeria zdjęć

 

Już po raz 12 organizowany jest konkurs wiedzy prewencyjnej pn. "Jestem Bezpieczny", którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Współorganizatorami konkursu są Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Lublinie ,a także organy administracji rządowej i samorządowej. Konkurs organizowany jest w czterech etapach : eliminacje szkolne, gminne , powiatowe oraz finał wojewódzki. Swym zakresem obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem drogowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy, problematyką uzależnień, służbami alarmowymi oraz elementarną wiedzą z zakresu prawa.
W eliminacjach gminnych ,które odbyły się w kwietniu br. udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych w Krasnem, Kaniem, Lisznie, Pawłowie i Wólce Kańskiej. Zwycięsko wyszła z tej tury drużyna z Krasnego, co zapewniło jej awans do eliminacji powiatowych. W dniu 23 maja br. w Szkole Podstawowej w Stawie odbył się konkurs na szczeblu powiatowym. Tu również drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krasnem w składzie : Mucha Krystian, Błaziak Weronika, Nawrocka Olga, Bochniak Daniel, Gruszka Karolina oraz Petrykowski Szymon była najlepsza. Drużyny z powiatu chełmskiego rywalizowały w teście wiedzy, prezentacji plakatu oraz widowisku profilaktycznym. Uczniowie z Krasnego od niemal od początku biorą udział w konkursie "Jestem Bezpieczny", parokrotnie zajmując czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich. Zwycięstwo w tym roku zaprowadziło ich do finału wojewódzkiego w Kraśniku, który odbędzie się 30 maja w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
Nagrody dla naszych uczestników w eliminacjach gminnych i powiatowych konkursu "Jestem Bezpieczny" ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2012.


Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć

Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć
Konkurs wiedzy prewencujnej Jest - galeria zdjęć

W grudniu 2011 r. w Siedliszczu odbył się I etap VII Mistrzostw Polski w piłce halowej tzw. etap dekanalny. W zawodach brały udział sześcioosobowe drużyny z Siedliszcza, Chojna, Kaniego, Dorohuczy oraz Anusina. W skład drużyny reprezentującej Parafię Św. Piotra i Pawła w Kaniem weszli Kamil Rutkowski, Artur Rutkowski, Daniel Sawicki, Mateusz Rybiński, Dawid Pasieczny, Patryk Rechul oraz Mateusz Sawicki. W Siedliszczu drużyna z Kaniego odniosła zwycięstwo, podobnie jak i w etapie II . między dekanalnym przeprowadzonym w Chełmie w styczniu 2012 r. Tam drużyna naszych ministrantów rywalizowała m.in. z drużynami z Chełma, Rejowca Fabrycznego i Krasnegostawu.
Kolejnym etapem były zawody wojewódzkie rozegrane w Lublinie. Rywalizacja toczyła się między drużynami z następujących parafii: Parafia św. Michała Archanioła z Lublina, Parafia św. Jana Chrzciciela z Bychawy, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Boby oraz Parafia św. Piotra i Pawła Kanie. Tu zwycięstwo ministrantów z Kaniego zapewniło im mistrzostwo Archidiecezji Lubelskiej ,a tym samym wejście do ogólnopolskiego etapu , rozgrywanego w dniach 1-2 maja br. w Częstochowie. W finałowej dwunastce oprócz naszej reprezentacji znalazły się m.in. drużyny z Łowicza, Białegostoku, Nowej Wsi oraz Opatowa. W VII Mistrzostwach Polski Ministrantów w piłce halowej 2012 drużyna Parafii Św. Piotra i Pawła w Kaniem zdobyła ostatecznie piąte miejsce. Wejście do etapu ogólnopolskiego i dojście do ćwierćfinałów jest wielkim sukcesem młodych ministrantów.
Od samego początku wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniła Parafia św. Piotra i Pawła w Kaniem a w szczególności proboszcz ks. dziekan Stanisław Furlepa. Organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski do Częstochowy ministrantów z Kaniego reprezentujących Archidiecezję Lubelską wsparł również organizacyjnie i finansowo samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2012.

Mistrzostwa Polski Ministrantów

Mistrzostwa Polski Ministrantów

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców (szczególnie kobiet) Gminy Rejowiec Fabryczny w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 10 marca ponownie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem w spotkaniu uczestniczyły kobiety z miejscowości Zalesie Kraszeńskie, Józefin, Krasne, Krzywowola i Pawłów. Bardzo duży udział w organizacji i współfinansowaniu imprezy mieli radni i sołtysi z wymienionych miejscowości Gminy.
Bardzo licznie zgromadzona widownia mgła obejrzeć i wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez mieszkańców naszej Gminy. Aby uprzyjemnić oglądanie, organizatorzy dla wszystkich przygotowali poczęstunek w postaci kawy lub herbaty, pysznych wypieków cukierniczych, wykonanych przez członkinie nowopowstałego Koła Gospodyń w Pawłowie oraz symbolicznej lampki wina.
Dla części wykonawców był to już drugi występ w ciągu tygodnia, ponieważ zarówno Zespół Śpiewaczy "Radość" z Liszna, kabaret "Ma-Ło" jak również Tomasz Bławucki występowali w bliźniaczej imprezie zorganizowanej tydzień wcześniej w miejscowości Liszno. Oprócz wymienionych na pawłowskiej scenie swoje programy zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasnem (opiekun Pani Joanna Herman), oraz z Zespołu Szkół w Pawłowie (opiekun Pani Dorota Krupa).
Jednak najwięcej braw zebrały najmłodsi wykonawcy - czyli dzieci, które wykonały układ taneczny do ubiegłorocznego wielkiego przeboju Shakiry "Waka,waka" uczęszczające do Gminnego Ośrodka Kultury (opiekun Pani Anna Pągowska). Spotkanie zakończyły tradycyjne życzenia dla naszych Pań, złożone przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec Fabryczny. Każda z Pań, uczestnicząca w spotkaniu otrzymała również symboliczny kwiatek, które wręczyła brzydsza część (mężczyźni) Rady Gminy.

Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów 2012 - galeria zdjęć

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lisznie w dniu 3 marca 2012 r. o godzinie 14 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczęto występem okolicznościowym w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół - program "Kobieta od czasów prehistorycznych do współczesności" przygotowały Pani Brus Beata, Katarzyna Szelezin. W dalszej części spotkania Panie Kalina Łopacińska, Halina Maśluch i jej imienniczka Halina Maśluch występujące pod nazwą kabaretu "Ma-Ło" przedstawiły przygotowany na tę okoliczność program satyryczny.
Zgromadzeni uczestnicy z zapartym tchem, niejednokrotnie wzruszeni do łez, słuchali wrażliwej poezji śpiewanej w wykonaniu Tomasza Bławuckiego wnuczka państwa Jaroszyńskich - repatriantów z Kazachstanu. Dla ciała organizatorzy (radni, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie) przygotowali kawę, herbatę, ciastka. W programie imprezy znalazł się również występ zespołu śpiewaczego "Radość" z Liszna oraz trzech fantastycznie tańczących dziewcząt z zespołu "OMGM".
Panująca na Sali atmosfera oraz dźwięki muzyki sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie części artystycznej życzenia z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom przekazali: Wójt Gminy Pan Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Maziarz, Dyrektor Zespołu Szkół w Lisznie Pan Ireneusz Nowosad. Następnie Panowie uczestniczący w spotkaniu wręczyli paniom kwiaty a występująca młodzież szkolna została obdarowana słodyczami.

Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie 2012 - galeria zdjęć

Na początku grudnia ubiegłego roku odbyła się impreza Mikołajkowa w miejscowości Toruń. Dzięki funduszom pochodzącym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, staraniom radnej i sołtyski wsi Toruń - Danuty Woźniak, rady sołeckiej i zaangażowaniu mieszkańców wsi zorganizowano zabawę mikołajkową dla najmłodszych. Łącznie uczestniczyło w niej 37 dzieci z Torunia i tzw. Kolonii Gołąb. W trakcie spotkania zorganizowano gry i zabawy nagrodzone słodkimi upominkami oraz poczęstunek dla dzieci.

Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć

Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć
Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć
Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć
Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć
Mikołajki w Toruniu - galeria zdjęć

14 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca regionalny etap III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na obszarach wiejskich finansowany ze środków unijnych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej. Do konkursu zgłoszono 22 projekty, w tym: 9 w kategorii infrastruktury technicznej, 10 w kategorii infrastruktury społecznej, 3 w kategorii infrastruktury ekologicznej.
W trakcie konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu. Gmina Rejowiec Fabryczny zajęła drugie miejsce za projekt pn. "Budowa oczyszczalni ścieków (etap Ia) wraz z kanalizacją sanitarną w Pawłowie (I etap)". Projekt oceniano w kategorii infrastruktura techniczna, a nagrodą był aparat fotograficzny. Nagrody rzeczowe wręczył w imieniu Marszałka Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pan Sławomir Struski w asyście Panów Dyrektorów Edmunda Bożeńskiego i Przemysława Zaleskiego.

Dyplom dla Gminy Rejowiec

Dyplom dla Gminy Rejowiec
Pamiątkowe zdjęcie władz gminy
Pamiątkowe zdjęcie władz gminy

Zdjęcie zwycięzców

Zdjęcie zwycięzców
 

W VI Ulicznych Biegach Niepodległościowych udział wzięło około 500 osób z Gminy Rejowiec Fabryczny, tj. Liszno, Pawłów, Krasne, Wólka Kańska, Kanie oraz z Z.S Siedliszcze, Z.S Sawin, S.P. Rejowiec Fabryczny, Z.S Strachosław, Z.S Wierzbica, Z.S Strupin Duży, SP Bezek.
W biegu głównym poświęconym pamięci Trenera i Przyjaciela Zbigniewa Szczepańskiego uczestniczyli: Mirosław Ożóg, Iwona Baluk, Marek Baluk, Ireneusz Czekierda (Chełm), Kot Leszek (Bogdanka), Sienczyk Tadeusz.
W każdej kategorii wiekowej zwycięzcy miejsc I - III otrzymali medale, nagrody rzeczowe, dyplomy, oraz pamiątkowe koszulki. Uczestnicy Biegu Głównego otrzymali medale, pamiątkowe koszulki, dyplomy oraz wazony wykonane w pracowni Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Dla wszystkich przygotowano gorącą herbatę.
Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminę Rejowiec Fabryczny, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, UKS "WÓL-KAN" oraz Tadeusz Uchański- roboty ziemne i transportowe.
Zwycięzców dekorowali:
Starosta Powiatowy - p. Paweł Ciechan
Radny Powiatu Chełmskiego - p. Jerzy Kwiatkowski
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny . p. Zdzisław Krupa
Prezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Lublinie . P. Wiesława Saganek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej . P. Beata Żołnacz
Kierownik Gminnego Ośrodka Gminy . p. Andrzej Kosz
Prezes UKS "WÓL-KAN" . p. Tomasz Domański

Pełny komunikat końcowy z wynikami do pobrania tutaj

VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć

VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć
VI Uliczne Biegi Niepodległościo - galeria zdjęć

Zdjęcie uhonorowanych par małżeńskich

Zdjęcie uhonorowanych par małżeńskich
 

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono parom małżeńskim w Rejowcu Fabrycznym podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami". 22 października 2011 roku. Złote Gody obchodziło 21 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny:

1. Anna i Witold Bedlińscy
2. Janina i Leon Bujnikowie
3. Zofia i Marian Haba
4. Zdzisława i Eustachiusz Jakubowscy
5. Władysława i Kazimierz Moniakowscy
6. Wanda i Julian Pietuch
7. Zofia i Henryk Wilgoccy
8. Rozalia i Jan Bednarscy
9. Maria i Stanisław Cichosz
10. Czesława i Mieczysław Dudkowscy
11. Krystyna i Marian Jończyk
12. Jadwiga i Bronisław Kalinowscy
13. Marianna i Jan Majstruk
14. Zofia i Piotr Naróg
15. Teresa i Roman Parada
16. Genowefa i Bogdan Psuja
17. Kazimiera i Marian Rasińscy
18. Emilia i Jan Rudnik
19. Łucja i Ryszard Sławińscy
20. Zofia i Józef Wawrzyszuk
21. Emilia i Marian Zając

Na uroczystość przybyły rodziny jubilatów oraz przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz. Uroczystego aktu dekoracji dokonali: Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Stanisław Bodys, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - Pan Leszek Kraczkowski Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wręczając odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty przyznali, że małżonkowie są godnym przykładem i autorytetem dla młodszych pokoleń.
Ten szczególny jubileusz jest dowodem na to, jak ważna w życiu jest miłość i bliskość drugiej osoby. Te wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć toastu wzniesionego lampką szampana, przygotowano też torty oraz słodki poczęstunek. Uroczystości towarzyszyła szczególna, niemal rodzinna atmosfera. Dopełnieniem Jubileuszu Złotych Godów były tańce przy akompaniamencie muzycznym zespołu "Radość" z Liszna. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju!!!

Kierownik USC w Rejowcu Fabrycznym
Grażyna Bartoszuk

Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć

Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć
Złote Gody Rejowiec Fabryczny - galeria zdjęć

11.09.2011 w Wólce Kańskiej odbyły się uroczystości dożynkowe. Święto plonów rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy w Wólce Kańskiej, którą koncelebrował Ks. Kanonik Stanisław Furlepa, proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem. W trakcie mszy odbyło się poświęcenie wieńców i chleba dożynkowego. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac pod remizę strażacką. Starostami dożynek zostali Pani Agnieszka Makowska z Wólki Kańskiej, oraz Pan Andrzej Klin z Liszna.
W części oficjalnej miało miejsce odznaczenie zasłużonych strażaków. Druh Edward Kaźmierczuk został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Odznakę Wzorowego Strażaka dostał zaś Paweł Feręs.
W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej, Zespołu Szkół w Lisznie, zespoły ludowe Radość, Cukrowniacy oraz Sami Swoi, zespół taneczny OMGH oraz Kabaret MaŁo. Organizatorzy przygotowali także gry i zabawy dla dzieci.
W trakcie dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zajął wieniec z Wólki Kańskiej, drugie z Józefina, trzecie zaś z Kaniego. Pozostałe kompozycje dostały wyróżnienia.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną, która trwała do godziny 24.

DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć

DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć
DOŻYNKI GMINNE 2011 - galeria zdjęć

3 lipca 2011 odbył się w Wólce Kańskiej mini festyn, zorganizowany przez sołtys i radną w jednej osobie Panią Zuzannę Kądziela , przy aktywnej współpracy z przedstawicielami miejscowej szkoły podstawowej (Pani Ewa Kozłowska) i Grupą Odnowy Miejscowości. Festyn rozpoczął się przedstawieniem .Kopciuszek. uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej. Podczas imprezy zorganizowano wiele gier i konkursów dla dzieci i młodzieży, a ich uczestnicy dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Rejowiec Fabryczny (w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki) oraz wsparciu osób prywatnych (Pani Barbara Uchańska) mogły cieszyć się nagrodami i posilić się poczęstunkiem. Uwieńczeniem festynu była zabawa taneczna dla najmłodszych.

Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć

Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć
Festyn Wólka Kańska 2011 - galeria zdjęć

W sobotę, 23 lipca odbył się w Krasnem piknik rodzinny zorganizowany wspólnie przez radę sołecką wsi Krasne, dyrekcję Szkoły Podstawowej w Krasnem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie. W plenerowej imprezie udział wzięło ok. 50 dzieci z Krasnego i Józefina.
Podczas pikniku zorganizowano wiele konkursów i zabaw dla dzieci, w tym konkurs plastyczny, konkurs karaoke oraz gry sprawnościowe. Uwieńczeniem imprezy było wręczenie nagród oraz wspólne ognisko dla uczestników. Inicjatorem pikniku był sołtys i radny wsi Krasne - Wiesław Podlipny. Źródłem dofinansowania były środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011.

Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć

Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć
Rodzinny Piknik w Krasnem - galeria zdjęć

19 czerwca w Kaniem odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze połączone z otwarciem nowego budynku, w którym mieści się Świetlica Wiejska oraz Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniem. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez ks. Stanisława Furlepę w miejscowym Kościele Parafialnym Św. Piotra i Pawła. Następnie zaproszeni goście wraz z miejscową ludnością oraz jednostkami OSP z terenu gminy, udali się przed nowy budynek. Odbyło się tam symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Zdzisław Krupa, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie bryg. Mirosław Wesołowski, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosław Maziarz, ks. Stanisław Furlepa oraz Prezes OSP Kanie Piotr Mielniczuk. Po poświęceniu Strażnicy nastąpiło wyróżnienie druhen i druhów odznakami "Wzorowego Strażaka", "Za wysługę lat", oraz medalami "Za szczególne zasługi dla pożarnictwa".
Po części oficjalnej odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. Wzięło w nich udział 8 drużyn OSP z terenu gminy Rejowiec, gminy Siedliszcze i gminy Rejowiec Fabryczny. Zwycięską ekipą okazała się drużyna z OSP Kulig. Dzień zakończyła zabawa taneczna dla mieszkańców wsi, którzy mimo deszczowej pogody bawili się doskonale.

Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć

Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć
Zawody Sportowo - Pożarnicze w K - galeria zdjęć

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (7 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w X Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.
Przewidujemy konkursy:
*XI Powiatowy Konkurs Garncarski " - Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",
"Na lokalną potrawę".*
Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12,
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.
W załączeniu :
Karta zgłoszenia na Jarmark dla twórców ludowych
Regulaminy konkursu:
- na lokalną potrawę
- na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu
Karta zgłoszenia do konkursu
- na lokalną potrawę
- na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu

Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć

Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć
Zaproszenie na X Jarmark Pawłows - galeria zdjęć

Miłą niespodziankę z okazji Dnia Dziecka przygotowała radna wsi Liszno-Kolonia -Aneta Korzeniowska, która wspólnie z mieszkańcami swojej miejscowości ( Ewa Soczyńska ,Marek Liwiak ) oraz przy pomocy i zaangażowaniu pracowników Zespołu Szkół w Lisznie zorganizowała w dniu 4 czerwca br. dla 38 dzieci z m. Liszno-Kolonia i okolic wyjazd do kina Cinema City w Lublinie. Ta kulturalna wycieczka dla najmłodszych współfinansowana była przez samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny (w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2011 ) ,który również bezpłatnie udostępnił autokar na potrzeby organizacji w/w wyjazdu. Oto krótka fotorelacja.

Wycieczka do kina - galeria zdjęć

Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć
Wycieczka do kina - galeria zdjęć

W dniu 29 maja br. o godz. 15.00 w miejscowości Gołąb odbyło się ognisko zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Przy dźwiękach muzyki odbyły się tańce i różnorodne konkurencje sportowe. Ogółem w imprezie wzięło udział ok. 50 osób - dzieci i młodzież oraz dorośli czuwający nad bezpiecznym jej przebiegiem. Inicjatorami imprezy byli: Pan Stanisław Adamczuk - radny wsi Gołąb i Barbara Świderczuk - sołtys tejże miejscowości. Impreza finansowo została wsparta przez samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji kierunków i działań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 r.

Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć

Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć
Dzień Dziecka - Gołąb 2011 - galeria zdjęć

W prężnym Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie, już po raz drugi, został zorganizowany w dniu 5 marca 2011 r. wieczór poetycko-muzyczny dedykowany wszystkim Paniom z okazji Ich Święta. Na spotkanie przygotowane przez samorząd gminy Rejowiec Fabryczny, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa przybyły Panie z Pawłowa, Krasnego i Krzywowoli. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Maziarz, wójt gminy Zdzisław Krupa, radni gminy: Halina Rzepecka (wiceprzewodnicząca rady), Elżbieta Osoba, Janusz Słomiński, Wiesław Podlipny, Wiesław Dudek a także sołtys Pawłowa Jacek Klin.
W odświętnie udekorowanej sali widowiskowej, w kameralnej atmosferze, umiejętności teatralne dedykowane Kobietom prezentowała młodzież Zespołu Szkół w Pawłowie, teatrzyk "Maska" ze Szkoły Podstawowej w Krasnem, młodzieżowy zespół muzyczny z ZS w Pawłowie oraz amatorski młodzieżowy zespół muzyczno-wokalny działający w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży przy Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kaniem (Mateusz i Krzysztof Rybińscy - gitary oraz Sylwia Jakoniuk i Magdalena Banok - śpiew).
W części poetyckiej odbyła się promocja debiutanckiego tomiku wierszy mieszkańców gminy Rejowiec Fabryczny: Hanny Nogi, Antoniego Jakoniuka i Jana Maślucha pt. "Wiersze ... z tej ziemi", wydanego przez GOK w Pawłowie w nakładzie 200 egzemplarzy. Wiersze autorów tomiku recytowali uczniowie z Zespołu Szkół w Pawłowie.
Spotkanie ubogacili swoją obecnością pawłowianki Lucyna Lipińska z Rejowca Fabrycznego (autorka tomików poezji "Drzwi zamknięte wierszem" i "Spłoszona cisza"), Danuta Agnieszka Kurczewicz z Chełma (członkini Chełmskiej Grupy Literackiej "Lubelska 36", autorka tomików poezji: "W galaktyce czasu", "Iluminacje jesieni" i "Kręgi zwielokrotnione") oraz Hanna Noga z Leszczanki i Antoni Jakoniuk z Wólki Kańskiej Kolonia. Autorzy utworów poetyckich zaprezentowali zebranym własne interpretacje swoich wierszy.
Na zakończenie części artystycznej życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał wszystkim Paniom wójt Zdzisław Krupa a następnie korzystając z pomocy przewodniczącego rady Mirosława Maziarza oraz radnych Wiesława Dudka i Janusza Słomińskiego wręczył wszystkim Paniom czerwone tulipany. Panie zostały także obdarowane tomikiem "Wiersze ... z tej ziemi". Z kolei występująca gościnnie młodzież szkolna została obdarowana słodyczami. Zwieńczeniem pawłowskiego spotkania była zabawa taneczna.
Udaną imprezę zorganizowali: Małgorzata Czerwińska - kierownik referatu Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Andrzej Kosz - kierownik GOK w Pawłowie.

Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w GOK Pawłów - galeria zdjęć

Tuż po godzinie 1500 kiedy na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lisznie zabrakło wolnych miejsc i ucichła wrzawa, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu z Okazji Dnia Kobiet. Spotkanie to było dobrą okazją do promocji tomiku poezji pt. "Wiesze....z tej ziemi", autorami którego są Pani Hanna Noga z Leszczanki, oraz Panowie Antoni Jakoniuk z Wólki Kańskiej-Kolonii, i Jan Maśluch z Liszna. Spotkanie rozpoczęto występem okolicznościowym z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Lisznie. W dalszej części wieczoru Panie Kalina Łopacińska i Halina Maśluch występujące pod nazwą kabaretu "Ma-Ło" wystąpiły w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność programie satyrycznym.
Lektorki-uczennice z Zespołu Szkół w Lisznie czytały wybrane wiersze z tomiku, które przeplatane były piosenkami, w wykonaniu młodzieży z miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska - Kolonia: Krzysztofa i Mateusza Rybińskich, Moniki Banok, Sylwii Jakoniuk (wnuczek Pana Antoniego Jakoniuka). Zgromadzeni uczestnicy z zapartym tchem, niejednokrotnie wzruszeni do łez, słuchali wrażliwej poezji. Dla ciała organizatorzy (radni, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie) dla gości przygotowali kawę, herbatę, ciastka. W programie imprezy znalazł się również występ zespołu śpiewaczego "Radość" z Liszna. Panująca na Sali atmosfera oraz dźwięki muzyki sprawiły, iż spotkanie zmieniło się w ogólną zabawę taneczną.
Podczas 4 godzinnego spotkania wszyscy świetnie się bawili, było dużo śmiechu. Kiedy ucichły ostatnie wiersze, dźwięki strun a sala pogrążyła się w ciszy oczekiwania, Wójt Gminy Pan Zdzisław Krupa złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet a następnie Panowie uczestniczący w spotkaniu wręczyli kwiaty.
To był niezapomniany wieczór. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa podziękował wszystkim osobom, które tak aktywnie i z zapałem pomogły przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć

Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć
Dzień Kobiet w Lisznie - galeria zdjęć

W niedzielę, 27 lutego br. mieszkańcy miejscowości Liszno - Kolonia zorganizowali dla dzieci i młodzieży kulig, którego uwieńczeniem było wspólne ognisko oraz wręczenie najmłodszym uczestnikom kuligu drobnych upominków. Pomysłodawcą imprezy była Pani Aneta Korzeniowska, sołtys i radna wsi Liszno- Kolonia, która wspólnie z radą sołecką i przy zaangażowaniu mieszkańców zorganizowała kulig. Przejażdżka saniami w zimowej scenerii okolicznych lasów dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Impreza finansowo została wsparta przez samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji kierunków i działań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 r.

Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć

Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć
Kulig - Kolonia Liszno 2011 - galeria zdjęć

Podczas tegorocznych ferii zimowych, w dniu 30 stycznia br. mieszkańcy miejscowości Toruń zorganizowali dla swoich pociech małą niespodziankę - kulig,ognisko oraz słodki poczęstunek w świetlicy wiejskiej. Inicjatorem akcji była Pani Danuta Woźniak - radna i sołtys wsi w jednej osobie, a którą wsparli w działaniu rodzice dzieci pomagając w organizacji i przygotowaniu imprezy.
Inicjatywę wsparł finansowo Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć

Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć
Toruń - Ferie 2011 - galeria zdjęć

50-lecie małżeństwa to Złote Gody, okrągła rocznica pożycia małżeńskiego, którą nie każde małżeństwo może się poszczycić. Cierpliwość, miłość i zrozumienie, to najlepszy sposób na to, aby przeżyć ze sobą pół wieku. Patrząc na Jubilatów po tylu latach wspólnego życia, każdy zapewne chciałby dożyć tej pięknej rocznicy. Nie każdemu było dane obchodzić Złote Gody. Jednym nie dopisało zdrowie, innym zabrakło cierpliwości, a może bardziej miłości. Wytrzymać w małżeństwie pół wieku mogą ze sobą tylko Ci, którzy naprawdę się kochają i szanują. Pożądane wartości rodzinne i długoletnie pożycie małżeńskie są w obecnych czasach rzadkie i niezwykle wartościowe. Te wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono małżonkom w Rejowcu Fabrycznym podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami". 29 stycznia 2011 roku. Złote Gody obchodziło 14 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny:

1. Janina i Bronisław Komandowscy
2. Genowefa i Wacław Kowalczukowie
3. Celina i Józef Królowie
4. Henryka i Mieczysław Lewakowie
5. Halina i Eugeniusz Madejowie
6. Maria i Władysław Sobczyńscy
7. Janina i Tadeusz Zuzańscy
8. Anna i Władysław Kochańscy
9. Zofia i Mieczysław Lewczukowie
10. Krystyna i Edward Łuczyniec
11. Róża i Józef Maziarzowie
12. Wanda i Stanisław Mazurkowie
13. Krystyna i Roman Rot
14. Halina i Mieczysław Troć

Na uroczystość przybyły rodziny jubilatów oraz przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz. Uroczystego aktu dekoracji dokonali: przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Małysz, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Stanisław Bodys, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny Robert Szwed oraz Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosław Maziarz. Wręczając odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty przyznali, że małżonkowie są godnym przykładem i autorytetem dla młodszych pokoleń.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć toastu wzniesionego lampką szampana, przygotowano też torty i słodki poczęstunek. Uroczystości towarzyszyła szczególna, niemal rodzinna atmosfera. Dopełnieniem jubileuszu Złotych Godów była część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Rejowcu Fabrycznym oraz nastrojowa muzyka w wykonaniu zespołu "Radość" z Liszna przygrywającego do tańca. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości!


Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.

W miejscowości Kanie-Stacja gmina Rejowiec Fabryczny dnia 5 grudnia br. w niedzielę grupa 30 dzieci bawiła się na zabawie "Mikołajkowej". Były bardzo ciekawe gry, zabawy i konkursy z nagrodami, w których dzieci chętnie uczestniczyły, te najmłodsze razem z rodzicami. Było też malowanie twarzy, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród dzieci. Zabawę prowadziła Sandra - studentka z Lublina. Przybył oczywiście prawdziwy Mikołaj z workiem prezentów, które dał każdemu dziecku. (Nieobecnym dzieciom z tej miejscowości paczki od Mikołaja zanieśli sąsiedzi). Dzieci bawiły się wspaniale i były bardzo zadowolone. Organizatorzy - Grupa Odnowy Miejscowości zapewniła dzieciom: kanapki, ciasto, owoce i napoje. Zabawa Mikołajkowa odbyła się dzięki p. Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisławowi Krupie, za co gorąco dziękują organizatorzy i dzieci wraz z rodzicami Kaniego Stacji.

Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć

Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć
Zabawa Mikołajkowa w miejscowośc - galeria zdjęć

Pod tym hasłem przebiega tegoroczna, ósma już, edycja Programu "Aktywna Wiosna" Fundacji Pro Bono PL z siedzibą w Warszawie, w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi Liszno -Kolonia i Leszczanka otrzymali dotację w konkursie grantowym na utworzenie w miejscowości Leszczanka placu zabaw stanowiącego jednocześnie wiejskie centrum integracji i wypoczynku wspólne dla wsi Liszno- Kolonia i Leszczanka. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu pn. "Plac zabaw z uśmiechem" jest Kamil Soczyński - mieszkaniec wsi Liszno- Kolonia,który wraz z grupą młodych ludzi uznał, że brak jest przestrzeni, które mogłyby służyć lokalnej społeczności jako bezpieczne miejsce dla spędzania czasu wolnego tak dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pisząc projekt młodzi autorzy mieli również nadzieję ,że jego realizacja wpłynie pozytywnie na aktywność mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny i będzie dla nich zachętą do podejmowania kolejnych działań w zakresie poprawy wizerunku wsi i warunków życia w środowisku lokalnym.
Realizację zadania poparł samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny, której Wójt Zdzisław Krupa udzielił wsparcia finansowego z budżetu samorządu oraz aktywnie wspierał, od samego początku realizacji projektu, wszelkie działania organizacyjne. W prace na rzecz utworzenia placu zabaw i jego wykończenia zaangażowali się również sołtysi obydwu sołectw - Aneta Korzeniowska (Liszno -Kolonia ) oraz Marianna Błaszczuk (Leszczanka) oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" od 2008 r. działające na terenie Gminy, a które użyczyło osobowości cywilno- prawnej dla potrzeb projektu oraz zapewniło bezpłatną pomoc przy obsłudze czynności finansowo - ekonomicznych przedsięwzięcia.
Dzięki dotacji Fundacji Pro Bono PL w efekcie współpracy mieszkańców wsi oraz samorządu Gminy i Stowarzyszenia "AKTYWNI" (partnerzy projektu) powstał estetyczny i nowoczesny plac zabaw, ogrodzony i zagospodarowany zielenią.

Zdjęcie placu zabaw

Zdjęcie placu zabaw
 Zdjęcie placu zabaw
Zdjęcie placu zabaw

Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza na IX Jarmark Pawłowski- Ginące Zawody

Co roku w pierwszą niedzielę sierpnia ( w b.r. 1.08.) Gmina Rejowiec Fabryczny organizuje Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody. Impreza organizowana jest na wzór staropolskich jarmarków. Jarmark Pawłowski został powołany do życia aby chronić dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny i kultywować bogate tradycje rzemiosła pawłowskiego. Corocznie kilkudziesięciu twórców ludowych (w roku ubiegłych 200) reprezentujących zawody, które obecnie należą do rzadko wykonywanych; oferują do sprzedaży swoje wyroby. Goszczą u nas m.in. przedstawiciele bednarstwa, garncarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa i wielu innych twórców ludowych, z których słynęła niegdyś wieś polska. Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami, konkursy sponsorskie.

Przewidujemy konkursy :

 • X Powiatowy Konkurs Garncarski
 • "Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",
 • "Na lokalną potrawę".

Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze z Lubelszczyzny. Gospodynie ze Stowarzyszenia Agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Jarmark odwiedza kilkutysięczna rzesza miłośników rzemiosła i folkloru lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego. Od 5 lat Jarmark Pawłowski organizowany jest wspólnie z Radiem Lublin. Jarmark jest wydarzeniem już zauważalnym i znaczącym w województwie lubelskim, dowodem jest nagroda "Perełka Lubelszczyzny" przyznana w 2004 r. W roku bieżącym Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody" organizowany jest w ramach projektu "Pawłowskie Spotkania z Ginącymi Zawodami", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Patronat honorowy nad IX Jarmarkiem Pawłowskim "Ginące Zawody" objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Jacek Czerniak.

W załączeniu :

1) Karta zgłoszeniowa na IX Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody"

2) Karta zgłoszeniowa i Regulamin Konkursu "Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu",

3) Karta zgłoszeniowa i Regulamin Konkursu na lokalną potrawę "O Złotą Chochlę.

4) Regulamin konkursu na najładniejszą prezentację

Szczegółowe informacje o organizacji i warunkach uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny u Pani Małgorzaty Czerwińskiej tel. (082) 566-42-02, rada@ug.rejowiec.pl lub Pana Andrzeja Kosza tel. (082) 566-46-03 e-mail gokpawlow@op.pl.  

Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny pn. "Narkotykom i alkoholowi mówimy STOP!" organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie oraz Gimnazjami w Pawłowie i Lisznie został rozstrzygnięty. Celem konkursu było przede wszystkim zwrócenie uwagi uczestników konkursu na problem uzależnień i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie oraz popularyzacja działań plastycznych jako aktywna forma spędzania czasu wolnego. Konkurs ,w którym wzięło udział 24 uczniów reprezentujących Gimnazjum w Pawłowie i Lisznie ,przebiegał na poziomie - szkolnym i gminnym, zaś końcowym etapem jest wystawa prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.
Laureatami konkursu zostali :
Magdalena Wawrzyszuk (klasa I a Gimnazjum w Lisznie) - I miejsce
Karolina Toroz (klasa Ib Gimnazjum w Lisznie ) - II miejsce
Katarzyna Tkaczyk (klasa Ib w Gimnazjum w Lisznie) - II miejsce
Monika Kosz ( klasa III Gimnazjum w Pawłowie) - wyróżnienie.
Poniżej prezentujemy niektóre prace. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy mieszkańców Gminy do obejrzenia prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.

Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć

Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć
Konkurs Plastyczny - galeria zdjęć

Plakat projektu "komputer moja przyszłość"

Plakat projektu "komputer moja przyszłość"
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" realizuje Projekt UE p.n.
"Komputer moja przyszłość".

Poniżej szczegóły do pobrania:
Plakat informacyjny
Ogłoszenie
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaproszenie do Klubu Internetowego

Jak zaangażować mieszkańców do wspólnego działania? Pomysł zrodził się na jednym ze spotkań Grupy Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja. Zaproponowano wówczas przeprowadzenie kursu kulinarnego. Pomysł ten miał doprowadzić do pełnej integracji środowiska lokalnego. Od pomysłu do realizacji było już niedaleko. Panie Lilianna Czerniak i Mirosława Rybińska, rozwiesiły ogłoszenia o kursie, uzgodniły wszystkie niezbędne sprawy ze specjalistą z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie Panią Marzeną Borkowską. Do projektu zgłosiło się 26 osób - i to nie tylko z jednej miejscowości ale także z okolicznych miejscowości tj. z Leszczanki, Kaniego, Gołębia, Liszna- Kolonii, Liszna. Pracy było naprawdę dużo.

I tak, w dniu 18 marca 2010r. w pomieszczeniach świetlicy w Kanie - Stacja, rozpoczął się kurs kulinarny. Panie, uśmiechnięte, wszystkie w pięknych fartuszkach, wysłuchały porad i wskazówek specjalisty. Następnie podzielone na trzy zespoły, zaopatrzone w przepisy, przystąpiły do przygotowania potraw. W pierwszym dniu przygotowywano głównie potrawy z drobiu, ryb, mięs czerwonych, drugi dzień to pieczenie ciast , trzeci dzień upłynął na przygotowywanie sałatek i surówek. Na zakończenie, w dniu 20 marca 2010r. o godz. 14,00 zorganizowany został pokaz i degustacja przygotowanych potraw. Uczestnicy kursu składają serdeczne podziękowania Pani Marzenie Borkowskiej z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, za przeprowadzenie kursu, pomoc i życzliwość okazaną w każdym dniu.
Panu Krzysztofowi Drożdżykowi za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia kursu.

Paniom z Grupy Odnowy Miejscowości Kanie-Stacja gratulujemy wspaniałej organizacji.
Dziękujemy wszystkim Paniom uczestniczącym w kursie.

Kurs Kulinarny - galeria zdjęć

Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć
Kurs Kulinarny - galeria zdjęć

Słoneczne popołudnie, 7 marca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie . nikt nie pamięta takiego niecodziennego wydarzenia kulturalnego i tak dużego zainteresowania. Z rożnych stron nadchodzili ludzie, na parking wjeżdżały kolejne samochody. Sala widowiskowa, w tym dniu zamieniła się w świątynię dumania, oświetloną blaskiem świec i udekorowaną różowymi i żółtymi suknami. Tuż po godzinie 15,00 kiedy na sali zabrakło wolnych miejsc i ucichła wrzawa, na środek wyszli Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Zdzisław Krupa i Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Pan Waldemar Wiśniewski i przywitali wszystkich zebranych na wieczorze poetyckim z piosenkami pn. "Mężczyźni(i nie tylko) Kobietom". Data absolutnie nie przypadkowa, bo akurat w dniu następnym przypada Dzień Kobiet. Szczególnie serdecznie powitano bohaterów wieczoru, panią Danutę Kurczewicz z Pawłowa, Pana Antoniego Jakoniuka z Wólki Kańskiej-Kolonii, Pana Jana Maślucha z Liszna oraz młodzież ze Scholi Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z Kaniego.
Poeci czytali swoje wiersze. Wieczór należał do nich, jak i nerwowo przyciskanych do piersi - kart pełnych wielkich słów. Słów pięknie złożonych, pisanych szybko, by nie uleciały gdzieś w natłoku myśli codziennego dnia. Słów o szczęściu, nadziei, miłości, tęsknotach. Wiersz... , kolejny poeta, wiersz następny..., kolejny poeta, wiersz kolejny... i znów... Wszystko przeplatane chwilami muzyki, w wykonaniu młodzieży z miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska -Kolonia: Krzysztofa Rybińskiego, Mateusza Rybiński, Moniki Banok, Sylwii Jakoniuk( wnuczki Pana Antoniego Jakoniuka), Darii Pągowskiej - którzy wprowadzili publiczność w refleksyjny nastrój romantycznymi balladami.
Zgromadzeni uczestnicy z zapartym tchem, niejednokrotnie wzruszeni do łez, słuchali wrażliwej poezji. Dla ciała organizatorzy dla gości przygotowali kawę, herbatę, ciastko.
Kiedy ucichły ostatnie wiersze, dźwięki strun a sala pogrążyła się w ciszy oczekiwania, na środku stanęli Panowie i złożyli szczere wyrazy uznania poetom - młodzieży wraz z bukietami kwiatów - a następnie złożyli wszystkim Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Życzenia, serdeczności i łzy wzruszenia. Tyle kwiatów, tyle radości... To był niezapomniany wieczór.


Dziękujemy za cudowne wiersze. Za wzruszenie jakim nas Państwo obdarzyli Życzymy nieustającego natchnienia, spełnienia marzeń i wielu takich wieczorów pełnych refleksji i zadumy.

Wieczór Poetycki - galeria zdjęć

Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć
Wieczór Poetycki - galeria zdjęć

Na zaproszenie Wicewojewody Lubelskiej Pani Henryki Strojnowskiej, w dniu 6 marca 2010r. w lubelskim Teatrze im. H. Ch. Andersena, delegacja pań i panów z Gminy Rejowiec Fabryczny - członkowie Grup Odnowy Miejscowości w osobach Magdalena Sągała ( Kanie - Stacja ), Zuzanna Kądziela( Wólka Kańska), Ryszard Różański( Kanie) uczestniczyli w I Kongresie Kobiet Lubelszczyzny.

Podstawowym celem Kongresu, założonym przez inicjatorów, jest tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi współpracą na rzecz poprawy sytuacji kobiet województwa lubelskiego oraz wspieranie aktywności kobiet w dziedzinie: polityki, samorządu, przedsiębiorczości, kultury, sportu, autorozwoju, rodziny.

W kongresie uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk.

Panie i Panowie uczestniczący w kongresie pięknie reprezentowali Naszą Gminę. Piękno to było widać na stoisku, przy suto zastawionym stole z wypiekami, który przyciągał uczestników do degustacji.

Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć

Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć
Kongres Kobiet Lubelszczyzny - galeria zdjęć

Czas karnawału kojarzy nam się głównie z zabawami. Grupa Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja, po pierwszym bardzo udanym spotkaniu integracyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowała w dniach 30 stycznia oraz 6 lutego 2010r. kolejne jakże radosne dla wszystkich mieszkańców Kanie - Stacja spotkania. Do wspólnego spędzenia wieczoru w dniu 30 stycznia 2010r. zaproszono Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem.
Spotkanie otworzyła inicjatorka spotkania Pani Lilianna Czerniak, następnie głos zabrał wójt Pan Zdzisław Krupa. W kilku słowach powitali oni zebranych oraz życzyli wszystkim dobrej zabawy. A zabawa była niezapomniana, pomimo mroźnej pogody frekwencja dopisała.
Na spotkaniu zgłoszona została propozycja utworzenia Koła Rencistów i Emerytów w miejscowości Kanie - Stacja a także zorganizowania kursu kulinarnego. Wszystkie zainteresowane osoby Grupa Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja serdecznie zaprasza do udziału w tych przedsięwzięciach.

Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć

Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne II Grupy - galeria zdjęć

W dniu 23 stycznia 2010r. Grupa Odnowy Wsi miejscowości Kanie - Stacja zorganizowała spotkanie integracyjne - karnawałowe dla mieszkańców wsi w pomieszczeniach udostępnionych przez Pana Krzysztofa Drożdżyka. Spotkanie otworzyły p. Lilianna Czerniak - członek Grupy Odnowy Miejscowości i p. Mirosława Rybińska . sołtys Kanie - Stacja. Liczba przybyłych na styczniowe spotkanie, organizowane po raz pierwszy, zaskoczyła samych organizatorów. W programie imprezy przeprowadzono kulig, w którym wzięło udział ponad 20 osób (dzieci, młodzież oraz dorośli). Zabawa była wyśmienita. Dla zmarzniętych uczestników przygotowano ognisko, z pieczeniem kiełbasek, ciepłe napoje. Podczas 4 godzinnego spotkania wszyscy świetnie się bawili, było dużo śmiechu. Pani Teresa Trus przeprowadziła wiele konkursów. Na zwycięzców czekały nagrody. Dla uczestników zabawy czekał słodki poczęstunek przygotowany przez panie z Grupy Odnowy Miejscowości - jak w karnawale przystało - na stołach były ciasta, soki, herbata.
Grupa Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja dziękuje Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny Panu Zdzisławowi Krupie za wsparcie finansowe spotkania, Panu Krzysztofowi Drożdżykowi za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia spotkania, Panu Paderewskiemu Robertowi za kierowanie kuligiem oraz wszystkim osobom, które tak aktywnie i z zapałem pomogły przy organizacji tego przedsięwzięcia. Równie serdeczne podziękowania kierujemy do p. Małgorzaty Czerwińskiej, pracownika Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym za wsparcie i pomoc w realizacji spotkania.
Grupa Odnowy Miejscowości planuje organizację kolejnego spotkania, jeszcze w styczniu! .

Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć

Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć
Spotkanie Integracyjne Grupy Odn - galeria zdjęć

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami" w Rejowcu Fabrycznym.
21 listopada 2009 roku Złote Gody obchodziło 14 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny:

1.Konecki Władysław i Maria
2.Rudnik Zdzisław i Irena
3.Stasiak Stanisław i Genowefa
4.Szczepanik Wacław i Marianna
5.Osiak Henryk i Regina
6.Ciechomski Marian i Władysława
7.Dudek Tadeusz i Danuta
8.Górny Henryk i Danuta
9.Kosz Jan i Henryka
10. Krawczak Adolf i Marianna
11. Kurzepa Heronim i Teresa
12. Nastulak Władysław i Czesława
13. Kozaczuk Czesław i Stanisława
14. Podleśny Czesław i Janina

Na uroczystość przybyli przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz, duchowni oraz rodziny Jubilatów. Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Małysz, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Stanisław Bodys i Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa wręczając odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty przyznali, że małżonkowie są godnym przykładem i autorytetem dla młodszych pokoleń.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć toastu wzniesionego lampką szampana, a z myślą o Jubilatach przygotowano tort i słodki poczęstunek. Całości dopełniały kwiaty, część artystyczna w wykonaniu dzieci oraz nastrojowa muzyka, przygrywająca do tańca. Atmosfera była szczególna, bowiem obecni byli także członkowie rodzin.


Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.

Dziewiątego listopada br. po raz czwarty odbyły się w naszej miejscowości Uliczne Biegi Niepodległościowe. Zawody organizowane przede wszystkim dla uczczenia kolejnych rocznic uzyskania niepodległości przez Polskę. Równie ważnym pratekstem, dla którego organizatorzy tj. Uczniowski Klub Sportowy "Wól-Kan" przy Szkole Podstawowej w Wólce Kańskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie podjęli się organizacji tej imprezy jest promocja biegania jako najtańszej i najprostszej formy dbania o zdrowie fizyczne.

Pomimo chłodnej lecz bezdeszczowej aury na zawody stawiła się bardzo liczna, ponad 250 osobowa grupa miłośników biegania. Byli to przeważnie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Rejowca Fabrycznego, Siedliszcza o Gminy Rejowiec Fabryczny, którzy rywalizowali na dystansach, przygotowanych przez organizatorów. W zawodach wzięli również udział pensjonariusze z Domów Pomocy Społecznej w Kaniem i Chojnie Nowym. Ostatnią konkurencją IV Ulicznych Biegów Niepodległościowych był bieg poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłego Zbigniewa Szczepańskiego - działacza, trenera i wychowawcy wielu pokoleń zawodników i miłośników biegania terenu gminy i miasta Rejowiec Fabryczny. Na starcie do biegu stanęli sportowcy koledzy i koleżanki zmarłego, byli wychowankowie oraz młodzież szkolna, którzy w ten sposób uczcili pamięć zmarłego.
W tym roku gościliśmy między innymi biegaczy, którzy na co dzień biegają maratony, nawet te najbardziej znane jak Maraton w Nowym Jorku czy Berlinie. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. Baluk Iwona i Marek z Chełma oraz Podlipny Marek , Jan Szczypek z Bogdanki.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostali uhonorowani medalami, nagrodami indywidualnymi oraz okolicznościowymi koszulkami. Dekoracji dokonała Pani Wiesława Saganek - Prezes Wojewódzkiego Oddziału TKKF w Chełmie oraz Pan Zdzisław Krupa - Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Klasy "0"
1 Słaby Witold ZS Liszno
2 Raszyński Szymon ZS Pawłów
3 Koralewicz Jakub ZS Pawłów

Klasy I dziewczęta
1 Ogrodnik Dagmara ZS Liszno
2 Sawa Natalia ZS Liszno
3 Szokaluk Natalia ZS Liszno
Klasy I chłopcy
1 Studziński Przemysław ZS Pawłów
2 Kwiatkowski Kacper ZS Pawłów
3 Cieśla Dawid ZS Pawłów

Klasy II i III dziewczęta
1 Socha Natalia SP Wólka Kańska
2 Pilipczuk Katarzyna ZS Rejowiec Fabryczny
3 Zając Angelika ZS Pawłów

Klasy II i III chłopcy
1 Brodaczewski Damian ZS Liszno
2 Grzesiuk Radosław ZS Siedliszcze
3 Pyda Mateusz ZS Liszno

Klasy IV dziewczęta
1 Gruszka Karolina SP Krasne
2 Rura Magdalena ZS Liszno
3 Stadnik Daria SP Wólka Kańska

Klasy IV - chłopcy
1 Petrykowski Szymon SP Krasne
2 Klik Karol ZS Siedliszcze
3 Martyn Jakub ZS Rejowiec Fabryczny

Klasy V i VI - dziewczęta
1 Stępień Dagmara ZS Liszno
2 Karwat Magda ZS Siedliszcze
3 Jędruszak Paulina ZS Siedliszcze

Klasy V i VI chłopcy
1 Oleszczyński Przemysław ZS Rejowiec Fabryczny
2 Dudek Michał ZS Siedliszcze
3 Pasieczny Dawid ZS Pawłów

Gimnazja klasy I i II dziewczęta
1 Dyszewska Klaudia Siedliszcze
2 Pukas Joanna Pawłów
3 Denis Karolina Siedliszcze

Gimnazja klasy I i II chłopcy
1 Kuśmierz Aleksander Rejowiec Fabryczny
2 Borek Szymon Siedliszcze
3 Oziemczuk Tomasz Liszno

Gimnazja klasy III dziewczęta
1 Kosz Monika Pawłów
2 Feręs Małgorzata Liszno
3 Borysiuk Paulina Pawłów

Gimnazjum klasy III chłopcy
1 Dudek Adrian Siedliszcze
2 Kurzepa Jacek Rejowiec Fabryczny
3 Kędzierski Paweł Liszno

P.S. Organizatorzy pragną złożyć szczere podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji IV Ulicznych Biegów Niepodległościowych w Pawłowie, a szczególnie policjantom z Posterunku w Rejowcu Fabrycznym, pracownikom stołówki szkolnej i Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie oraz nauczycielom i opiekunom. Już gorąco zapraszamy za rok.
Andrzej Kosz - kierownik GOK w Pawłowie.

Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć

Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć
Uliczne Biegi Niepodległościowe - galeria zdjęć

Gmina Rejowiec Fabryczny jest zainteresowana zamianą/sprzedażą autobusu (do dowozu dzieci do szkół) SCANIA k 113 - Rok produkcji 1990, wyposażenie ABS, klimatyzacja, telma, hamulec górski, skrzynia biegów manualna, 10 biegów, przednia szyba całkowita, boczne szyby podwójne, pomieszczenie sypialniane dla kierowcy, telewizor, liczba osi 2, poj. silnika 11028,80 cm., moc silnika 230 KW, 325 KM, pojazd garażowany, 56 miejsc siedzących - na autobus także służący do dowozu dzieci dzieci do szkół z terenu Gminy o 30-45 miejscach do siedzenia i wyprodukowany w latach 1995-1999 lub powyżej (inne propozycje). W przypadku kupna/zamiany istnieje możliwość dopłaty lub wzięcia w leasing ze strony kupującego.
Do pobrania:
Pełna treść oferty
Formularz ofertowy


Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć

Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć
Ogłoszenie o zamianie/sprzedaży - galeria zdjęć

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje, że dnia 28-06-2009 roku odbył się Piknik Integracyjny - "Gminny Dzień Rodzinny" w ramach projektu "Chcemy być aktywni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI". Było to uroczyste zakończenie projektu, na którym zostały wręczone nagrody za konkurs "Moja Gmina - miejsce, w którym chce się żyć". Podczas pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie i swojej rodziny np. można było obejrzeć przepiękne wyroby ręczne naszych rodzimych twórców ludowych, obejrzeć występy dzieci ze szkół z Krasnego - Teatrzyk Maska, Ala Chórek z Pawłowa, posłuchać muzyki teraźniejszej i ludowej, uczestniczyć w zawodach sportowych i konkurencjach rodzinnych oraz podziwiać Straż Pożarną z Kaniego podczas błyskawicznej akcji gaszenia pożaru. Oto kilka zdjęć uświetniających tę imprezę.


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - galeria zdjęć