Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ gminarejowiecfabr . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: PKO Bank Polski SA:  

09 1020 3147 0000 8102 0210 7167

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: PKO Bank Polski SA :  28 1020 3147 0000 8902 0210 7209

 

wadia: Bank PKO BP SA: 38 1020 3147 0000 8502 0210 7225

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout


 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zawiadamia, że od 01.02.2024 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego.
Nowy numer rachunku bankowego:
- na wpłaty dotyczące: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych

PKO Bank Polski S.A. 09 1020 3147 0000 8102 0210 7167 (zlikwidowany 48 8191 1013 2004 4000 0806 0001)
- na wpłaty dotyczące odpadów komunalnych
PKO Bank Polski S.A. 28 1020 3147 0000 8902 0210 7209 (zlikwidowany 91 8191 1013 2004 4000 0806 0003)

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ) zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

Czytaj więcej ..

 

 Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2024 roku poz. 609 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2023, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.  Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ) zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a .

 

Czytaj więcej ...

 

Uprzejmie informuję Państwa, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 1615 – 1700 pełnię dyżur w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie ul. Lubelska 23 a . Jednocześnie informuję, że możliwe jest także spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie i w innym miejscu, np. wyznaczonym przez Państwa.

W sprawie uzgodnienia spotkań proszę dzwonić do Biura Rady pod numer telefonu: 0-82 5664 202

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Prokopiuk

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka nr 1437/9 obszaru 4,0175 ha położona w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług (pow. 3,6875 ha) oraz grunty rolne (pow. 0,3300 ha).

 

Czytaj wiecej ....

Projekt planu wraz z prognozą i uzasadnieniem do wersji

 

1. Projekt uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Zal 1 - Pawłów

5. Zal 2 - Pawłów

6. Zal 3 - Pawłów

7. Zal 4 Pawłów

8. Zal 5 - Liszno

9. Zal 6 - Krasne

10. Zal 7 - Kanie - Stacja

11. Zal 8 - Leszczanka

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

 

 

Apel o oszczedzanie wody pion