Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 6

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów .

§ 7

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność .

§ 8

Podstawowym celem gminy jest zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy .

§ 9

Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców , realizuje zadania własne , w tym obowiązkowe oraz zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych i zadania przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumień , a także z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu .

§ 10

Zadania zlecone ustawowo oraz przyjęte w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu gminie koniecznych środków finansowych na realizację tych zadań .

§ 11

1.W celu wykonywania tych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi .

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu .


§ 12

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2.Gmina dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku międzygminnego.
3.Gmina może zawierać porozumienia z inną gminą w celu powierzania jej określonych zadań publicznych.