Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 91

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, dla których jest on zakładem pracy oraz w jednostkach pomocniczych gminy, gminnych jednostkach i zakładach budżetowych o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Zatrudnienie następuje na podstawie :

1) wyboru - wójt
2) powołania - zastępca wójta , skarbnik gminy i sekretarz gminy
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy

§ 92

1. Ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Propozycję wynagrodzenia przedstawia przewodniczący Rady Gminy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dla zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza i pozostałych pracowników dokonuje Wójt gminy jako kierownik Urzędu Gminy .
3.Czynności z zakresu prawa pracy inne niż wymienione w ust. 1 wobec Wójta podejmuje Przewodniczący Rady Gminy.

§ 93

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 94

Skarbnik gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych .

§ 95

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji stanowisk określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.