Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 102

1.Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy ,
2. Projekt budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt Gminy przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
3.Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy,
4.Budżet powinien być uchwalony najpóźniej do 31 marca roku budżetowego,
5.Za gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt Gminy,
6. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla prawa miejscowego.

§ 103

Rada Gminy w drodze uchwały określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które wójt obowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu.