Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Jarmark Pawłowski

Jarmark Pawłowski
Impreza organizowana corocznie w pierwszą niedzielę sierpnia na wzór staropolskich jarmarków, promującej sztukę i rzemiosło ludowe z regionu Lubelszczyzny.

 
Miejscem imprezy jest miejscowość Pawłów / od 1470 r. do 1869r. miasto biskupie / - ośrodek garncarstwa - o którym pierwsze wzmianki pochodzą ze spisanych powinności mieszczan ustalonych za sprawą bpa chełmskiego Stanisława Jacka Święcickiego mówiące " Garncarze aby swey roboty Prostey Sztuki Siedemdziesiąt na każde Czwie Roku Garnków odnosili do dworu". Przed II wojną światową bardzo prężny i znany ośrodek rzemieślniczy ( w latach 1935 -36 na nieco ponad 300 gospodarstw około 200 stanowili rzemieślnicy) W połowie lat 30 XX wieku powstała spółdzielnia garncarska "Wyzwolenie".


03

03
02
02
Impreza Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody została "powołana do życia", aby prezentować i przybliżać twórczość ludową Lubelszczyzny. Na jarmarku oprócz wymienionych wcześniej zawodów prezentujemy również inne dziedziny tradycyjnego dla naszego regionu rzemiosła i sztuki ludowej (bednarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo, haft a także tradycyjne potrawy oraz kapele i zespoły folklorystyczne). Specjalnie dla uczestników jarmarku twórcy ludowi niektórych zawodów na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów, można również osobiście usiąść za kołem garncarskim czy warsztatem tkackim i popróbować jak wygląda praca twórcy ludowego. Dla uczestników organizowane są również liczne konkursy przybliżające rzemiosło ludowe (konkursy garncarskie, "stawiania" (montaż) beczek
i inne)


Dowodem na to, że JARMARK PAWŁOWSKI - GINĄCE ZAWODY jest wydarzeniem zauważalnym i znaczącym w województwie lubelskim jest nagroda "Perełka Lubelszczyzny" przyznana organizatorom przez Urząd Marszałkowski i Polskie "Radio Lublin" w 2004r. Od roku 2005 patronat nad naszą imprezą sprawuje Minister Kultury.

Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć

Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć


Rok 2007


"Ginące Zawody - wspólne dziedzictwo kulturowe Polesia Wołyńskiego"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa.

Rejowiec FabrycznybugneighbourhoodUE

Celem organizacji projektu jest prezentacja, promocja i popularyzacja twórczości ludowej, rzemiosła artystycznego
z regionu Polesia Wołyńskiego jak najbardziej szerokiemu gremium społeczeństwa. Wykorzystując coraz większe zainteresowanie ogólnie rozumianą sztuką i rękodziełem ludowym chcemy przybliżyć dziedzictwo kulturowe młodemu pokoleniu w ramach uczestnictwa w warsztatach garncarskich. Twórcom i zespołom ludowym dajemy możliwość prezentacji i kiermaszu wyrobów na VI Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody .

Działania będą polegały na zorganizowaniu:

  • 4 dniowych warsztatów garncarskich dla dzieci z Ukrainy i Polski, w czasie których zapoznają się z tradycyjnymi dla obu regionów technikami toczenia i zdobienia wyrobów garncarskich.
  • VI Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody w dniu 4 i 5.08.07 r.

» Program Imprezy (Pobierz)Cele założone w projekcie "Ginące zawody - wspólne dziedzictwo kulturowe Polesia Wołyńskiego" realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004 -2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG
Priorytetu 2. Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej oraz bezpieczeństwa na granicach unii europejskiej
Działanie 2.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
1.Zainteresowanie dzieci rzemiosłem garncarskim jako ginącym zawodem
2.Przybliżenie i prezentacja dorobku folklorystycznego, twórczości i rękodzieła ludowego terenów nadbużańskich Polski i Ukrainy / Lubelszczyzny i obwodu Starowyżywskiego/.
Wartość projektu - 39 344 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29 508 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa - 3 934,40 PLN
zostały osiągnięte.

Realizacja zamierzonych celów mikroprojektu przedstawiała się następująco:
1. Zorganizowano w dniach 31.07.07 - 4.08.07r.w Pawłowie warsztaty garncarskie dla dzieci z Ukrainy i Polski, w czasie których zapoznały się one z  tradycyjnymi dla obu regionów technikami toczenia i zdobienia wyrobów garncarskich. W warsztatach garncarskich wzięły udział 2 grupy dzieci z Polski i Ukrainy . w sumie 24 osoby(opiekunowie, garncarze, tłumacz).

Nasi garncarze

1

1
2
2

Dzieci na warsztatach garncarskich
31.07.2007 - 4.08.2007

3

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Dzieci w trakcie organizowanych do Chełma, Lublina i Kazimierza Dolnego wycieczek zapoznały się z zabytkami i kulturą Lubelszczyzny. Na zakończenie warsztatów zorganizowano wystawę prac dzieci.

Wycieczka do Chełma - 2.08.2007 r.

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Ognisko
9
9

Wycieczka Lublin -Kazimierz Dolny 4.08.2007
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny

2. Przygotowano i przeprowadzono VI Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody w dniu 4 i 5.08.07 r.
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody swoim charakterem nawiązuje do tradycji i wizerunku staropolskich jarmarków. Ideą Jarmarku jest to, aby każdy, kto z różnych względów stał się uczestnikiem imprezy poczuł atmosferą dawnych czasów, przez kontakt i przebywanie wśród twórców ludowych, kiermasz rękodzieła, muzyki kapel, degustację tradycyjnych potraw po aktywny udział w wybranych przez siebie pokazach ginących zawodów (toczeniu na kole garncarskim, kowadle, wiklinie itp.), czy wspólnym śpiewaniu znanych piosenek ludowych. W roku bieżącym rozszerzyliśmy imprezę o dodatkowy dzień w ramach którego zaprezentowaliśmy dorobek lokalnych twórców ludowych, rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Garncarski a Rejowieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy wspólnym biesiadowaniu przeprowadziło wiele ciekawych konkursów.
W czasie trwania VI Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody na estradzie prezentowały swój dorobek artystyczny kapele i zespoły ludowe z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego i tomaszewskiego. Wykonywały one piosenki i przyśpiewki ludowe charakterystyczne dla swojego regionu i Lubelszczyzny. Namiastkę bogatego folkloru ukraińskiego mogliśmy wysłuchać dzięki zespołowi ludowemu z Ukrainy regionu starowyżywskiego.

22

22

W realizacji zadania ze strony partnera zagranicznego udział wzięli twórca ludowy, zespół ludowy wraz z władzami samorządowymi regionu Stara Wyżywka z Ukrainy. Władze samorządowe naszego partnera zagranicznego z Ukrainy przewidują dalszą współpracę w dziedzinie kultury oraz są zainteresowane rozszerzeniem o inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Każdy zespół występujący na scenie posiadał 30 minutowy czas na swój występ a następnie przystawał wśród uczestników Jarmarku i tam również przygrywał wśród zwiedzających. Łącznie w trakcie trwania Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody wystąpiło 11 kapel i zespołów ludowych.
W roku bieżącym uczestnicy Jarmarku mieli okazję zapoznać się z wczesno średniowiecznym rzemiosłem, sztukami walki i wierzeniami, tradycyjnymi słowiańskimi potrawami zaprezentowanymi przez Wioskę Słowiańską z Wólki Bieleckiej. W kiermaszu udział wzięło 70 wystawców z Polski i twórcy ludowi z Ukrainy. Dla wszystkich wystawców organizatorzy zapewnili stoiska kiermaszowe wraz ze stolikiem i krzesłami.

Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy

Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy

W trakcie trwania Jarmarku Pawłowskiego - Ginące zawody odbywały się liczne konkursy. Oficjalnie podano wyniki VII Powiatowego Konkursu Garncarskiego. Dla uczestników odbywały się również konkursy toczenia na kole garncarskim oraz konkurs "stawiania" / składania / beczki na czas. Dla najmłodszych były konkursy wiedzy o ginących zawodach.

Jarmark Pawłowski - Garnki

Jarmark Pawłowski - Garnki
Jarmark Pawłowski - Garnki
Jarmark Pawłowski - Garnki

 

Na zakończenie Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody odbyła się część kabaretowo - koncertowa. Wystąpił zespół Krywań z Zakopanego, kabaret "Drzazga. z Żółkiewki. "Złote przeboje" wykonał zespół "AMA" z GOK Horodło, zachęcając licznie zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewania. W roku bieżącym liczba uczestników przekroczyła 5000. VI Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody zakończył się zabawą taneczną na rynku w Pawłowie.

Krótki film z imprezy: