Niedziela, 19 maja 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ gminarejowiecfabr . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: PKO Bank Polski SA:  

09 1020 3147 0000 8102 0210 7167

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: PKO Bank Polski SA :  28 1020 3147 0000 8902 0210 7209

 

wadia: Bank PKO BP SA: 38 1020 3147 0000 8502 0210 7225

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout


 

Polski lad Edycja 1

Polski lad Edycja 1 Kanalizacyjne

Polski lad Edycja 1 Drogi

Polski lad Edycja 2

Polski lad Edycja 2 PSZOK

Polski lad Edycja 2 Kompleks sportowy

Polski lad Edycja 2 Drogi

 

Infrastruktura wodna

 

 

Aleksandra Słomczyńska - Koordynator ds dostępności
E-mail: aleksandra.slomczynska(at)ug.rejowiec.pl
Tel.: 82 5664 211 wew. 40, 82 5664 121

 

1.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Rejowiec Fabryczny na lata 2023-2024

 

2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Rejowiec Fabryczny na lata 2021-2022

 

 

 

 

Lata 2021-2022

1. Plan działania

 

 Wykaz telefonów Urzędu.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny

Godziny pracy Urzędu Gminy

 

Poniedziałek - piątek

od 7.30 do 15.30

Telefon / fax

 

(82) 5664 211

Strona www

 

https://gminarejowiecfabr.pl/

Identyfikator skrzynki epuap

 

/n5jc3yq45j/skrytka

e-mail :

 

urzad@gminarejowiecfabr.pl

 

Struktura organizacyjna urzędu – wykaz telefonów

 

 

Kierownictwo Urzędu

 

Stanowisko

Pokój

Telefon

 

e-mail

 

Wójt – Zdzisław Krupa

4

82 5664 211 w.32

82 544 42 32

wojt@gminarejowiecfabr.pl 

Zastępca Wójta - Anita Świąder

7

82 5664 211 w. 34

82 566 42 34

anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl

Sekretarz Gminy - Andrzej Kosz

12

82 5664 211 w.38

82 544 42 38

andrzej.kosz@gminarejowiecfabr.pl

Skarbnik Gminy – Małgorzata Babijczuk

5

82 5664 211 w.37

82 544 42 37

malgorzata.babijczuk@gminarejowiecfabr.pl

 

Referaty i samodzielne stanowiska

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Ewidencja ludności

11

82 5664 202

82 544 42 35

 

malgorzata.czerwinska@gminarejowiecfabr.pl

edyta.trojnara@gminarejowiecfabr.pl

Obsługa Rady Gminy

11

82 5664 202

82 544 42 35

rada@gminarejowiecfabr.pl

Oświata

10

82 5664 211 w.39

82 544 42 39

angelika.bzowska@gminarejowiecfabr.pl

Wydział Finansowy

 

 

Księgowość

5

 

82 5664 211 w.36

82 544 42 36

 

anita.stadnik@gminarejowiecfabr.pl

aneta.pilipczuk@gminarejowiecfabr.pl

katarzyna.dudek@gminarejowiecfabr.pl

 

Podatki

2

82 5664 211 w.33

82 544 42 33

 

joanna.zolnacz@gminarejowiecfabr.pl

dominika.janiuk@gminarejowiecfabr.pl

 

Opłaty lokalne i kasa

6

82 5664 211 w.43

 

beata.krukowska@gminarejowiecfabr.pl

maja.pukas@gminarejowiecfabr.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego

 

Gospodarka i ochrona środowiska

7

82 5664 545

82 544 42 34

anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl

agata.laskowska@gminarejowiecfabr.pl

karolina.pirog@gminarejowiecfabr.pl

joanna.orlowska@gminarejowiecfabr.pl

 

Planowanie i inwestycje

8

82 5664 121

82 544 42 40

 

dorota.dawidiuk@gminarejowiecfabr.pl

aleksandra.slomczynska@gminarejowiecfabr.pl

 

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

3

82 5664 211

82 544 42 31

urzad@gminarejowiecfabr.pl

Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

12

82 5664 211 w.38

82 544 42 38

witold.kukielka@gminarejowiecfabr.pl

 

Inspektor danych osobowych : Katarzyna Żółkiewska-Malicka e-mail : IODO(at)zeto.lublin.pl

 

 

 

Informacja ul. Szkolna

 

Informacja 2 ul. Szkolna

 

2 Inf na strone Pawlow

 

Inf na strone 2
 
 
Inf na strone 1

 

Wolka
Wolka2

 Informacja WolkaKanska Kolonia

 

Informacja Kanie

 

Informacja o zakonczeniu Pastownie

 

odbior krzywowola

 

 

aktualizacja pawlow

 

Aktualizacja harmonogramu Krzywowola

 

Aktualizacja Paww Pastownie

 

Informacja o zadaniu Przebudowa drogi gminnej w m. Paww ul. Pastownie

 

Informacja o zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Krzywowola

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Rejowiec Fabryczny - strony www.ug.rejowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

Strona projektowana i tworzona była przed wejściem w życie przepisów o dostępności.

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: u r z a d @u g. r e j o w i e c. p l.

Obecnie przygotowujemy się do utworzenia całkowicie nowego portalu uwzględniającego wymogi dostępności.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - niebieskie tło, biały lubczarny tekst. Ponadto, na stronie można wybrać wariant o zwiększonym kontraście – przyciski umieszczone na samej górze strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Urzędu Gminy umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie nie ma możliwości powiększenia i zmniejszenia czcionki. Jednak przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zamieszczone filmy

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Także z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Korzeniewski, adres poczty elektronicznej u r z a d @u g . r e j o w i e c. p l.  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5664211. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście od ul. Lubelskiej, do którego prowadzą schody; drugie wejście od Alei Władysława Smutniaka do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia Urzędu Gminy znajdują się tylko na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego. Pomieszczenie nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, są inne oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych.

 

 

 

 

 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego - format pdf.

 

Stosownie do art. 162  ustawy z dnia 27  lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011  r., nr 121, poz. 693), do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 w.c. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;


2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;


3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;


4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z poźn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;


5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Wzór karty stanowi załącznik do ogłoszenia,  udostępnia się go również nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój nr 11. Dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prezes Sądu Okręgowego  w Zamościu pismem znak Adm-0151-6/19 z dnia 15 maja 2019 r. wniósł o wybranie 1 ławnika na kadencję 2020 - 2023 do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Informacje w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  udzielane są w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny , pokój nr 11 , tel. 82 5664 211

 

Do pobrania :

* Karta zgłoszenia na ławnika

 

Inspektor danych osobowych dla Gminy Rejowiec Fabryczny

Katarzyna Żółkiewska-Malicka
Email : I O D O @ z e t o .l u b l i n . p l
tel. 609389 097

 

klauzula informacyjna milczca zgoda organu1

klauzula informacyjna milczca zgoda organu1

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

 

punkt gminny1

punkt gminny1

 


 

INFORMACJA KWARTALNA

 

 

 

inf. kwartalna kwiecien 20241

inf. kwartalna kwiecien 20241

 

inf. kwartalna styczen 20241

inf. kwartalna styczen 20241

 

 

 

inf. kwartalna pazdziernik

inf. kwartalna pazdziernik

 

inf. kwartalna lipiec1

inf. kwartalna lipiec1

 

 

 

 

inf. kwartalna1

inf. kwartalna1


 SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

inf.CPzz1

inf.CPzz1


 

 

24.07.23 komunikat Sprawdz oferte na swoje nowe zrodlo ciepla1

24.07.23 komunikat Sprawdz oferte na swoje nowe zrodlo ciepla1


 

 

Informacje dotyczące Programu "Czyste Powietrze" https://czystepowietrze.gov.pl/ 

 

 

 

CO zrobic aby placic mniej za ogrzewanie domu 17.03.2023 r 1

CO zrobic aby placic mniej za ogrzewanie domu 17.03.2023 r 1