Wtorek, 28 maja 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

WŁAŚCICIEL: Gmina Rejowiec Fabryczny
POŁOŻENIE: Pawłów, ul. Lubelska
POWIERZCHNIA:
4,0175 ha
NUMERY DZIAŁEK:
1437/9
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: Teren płaski
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: 8 m
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren przeznaczony dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa, usług oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
OBECNE UŻYTKOWANIE: Inne
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
 • Droga powiatowa
 • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk
 • Bocznica kolejowa- Rejowiec Fabryczny (1 km)
 • Stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej- Zawadówka (12km)
 • Port Lotniczy Lublin (40 km)
UZBROJENIE TERENU:
 • Sieć wodociągowa - na działce
 • Sieć kanalizacji sanitarnej - na działce
 • Gaz ziemny - 20 m od granicy terenu
 • Sieć telefoniczna - na działce
 • Sieć światłowodowa - 20 m od granicy terenu
 • Linia średniego napięcia - 20 m od granicy terenu
 • Linia wysokiego napięcia - 900 m od granicy terenu
OSOBY DO KONTAKTU:

Anita Świąder, e-mail: anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl

Agata Laskowska, e-mail: agata.laskowska@gminarejowiecfabr.pl

tel. 82 566 45 45

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/06-134
POBIERZ MAPY  
POBIERZ ZDJĘCIA