Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

Dlaczego warto zainwestować w gminie

 

Atuty  gminy Rejowiec Fabryczny

 • Wolne, korzystnie ulokowane tereny pod inwestycje
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa
 • Gmina w pełni zwodociągowana i zelektryfikowana
 • Sieć gazowa i kanalizacyjna obejmuje około 30% terenów gminy
 • Dobrze rozwinięta sieć szkół i przedszkoli
 • Rozwinięta baza hotelowo-żywieniowa
 • Możliwość uzyskania pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych
 • Walory turystyczno- przyrodnicze, organizacja imprez
 • Tereny przygotowane pod inwestycje (uzbrojone, uregulowany stan prawny)
 • Objęcie całości gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wybrani, najwięksi  inwestorzy w gminie/powiecie

Na terenie Gminy dominuje przemysł drzewny z zakresu przeróbki drewna i produkcji opakowań drewnianych, oraz z branży budownictwa drogowego. Największe zakłady produkcyjne na terenie gminy to: PREF - BET Wytwórnia Mas Bitumicznych Betonu i Prefabrykatów wytwarzające masę bitumiczną do budowy dróg, a także beton i prefabrykaty z betonu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe KORPAL z branży drzewnej oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo –Transportowe „ A & P” Adam Piskała.

W powiecie chełmskim działają firmy z różnych branż. Największe z nich to Huta Szkła gospodarczego Marta, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, CEMEX Polska Cementownia Chełm, Austria Juice Poland Sp. z o.o., Hulanicki Bednarek sp. z o.o. Rozdzielnice, Browar Jagiełło 

Przewagi inwestycyjne Gminy Rejowiec  Fabryczny

 • Dogodne położenie komunikacyjne – bliskość granicy z Ukrainą, dostęp do dobrej jakości dróg publicznych, transportu kolejowego, transportu lotniczego
 • Funkcjonowanie Podstrefy Rejowiec Fabryczny w SSE Euro - Park Mielec od 2014 roku
 • Gmina Rejowiec Fabryczny otrzymała Klasę C w rankingu PAIH potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin

Informacje o formach spędzania czasu wolnego w okolicy;

Gmina jest organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym, ale także ogólnopolskim. W każda pierwszą niedziele sierpnia zapraszamy na  Jarmark Pawłowski ”Ginące Zawody” a w maju na  Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego „Kapumaniacy”. W Pawłowie kultywowana jest tradycja rękodzieła- garncarstwa i bednarstwa. Można zwiedzić izbę bednarską i garncarską w Pawłowie. Najcenniejsze zabytki to Kościół Parafialny w Kaniem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Kościół Parafialny w Pawłowie pw. św. Jana Chrzciciela oraz zespoły pałacowo-parkowe zlokalizowane w miejscowościach Kanie i Krasne. Przez teren Gminy przebiegają również dwa turystyczne szlaki piesze czerwony i żółty. Do odwiedzin zachęcają  także cenne przyrodniczo krajobrazy,  w tym obszar NATURA 2000 oraz Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Bazę hotelowo – żywieniową na terenie gminy zapewnia Centrum Hotelowo – Konferencyjne Regent w Pawłowie.

 

 GALERIA