Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Elementy wsparcia inwestora

Gmina Rejowiec Fabryczny zapewnia wsparcie dla przedsiebiorców podczas całego procesu inwestycyjnego. Wsparcie obejmuje m.in.:

- przedstawienie ofert inwestycyjnej z uwzględniem preferencji inwestora

- organizacja spotkania inwestora z właścicielem nieruchomosci, przygotowanie wizyty w terenie

- pomoc w kontakcie z instytucjami otoczenia okołobiznesowego

 

Zachęty inwestycyjne w Polsce (https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne)

arp logo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Ul. Zakładowa 30

39-400 Tarnobrzeg

Tel. (+48 15) 822 99 99

e-mail: biuro@arp.pl

 

Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym

 

Informacje o instytucjach regionalnych, zajmujących się wsparciem dla przedsiębiorców:

 

Wsparcie w ramach RPO

https://rpo.lubelskie.pl/

Informacje nt. wsparcia regionalnego COI

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/region-1053/o-nas-1608/

 

 

Intensywność pomocy publicznej w regionie:

od 50 % nawet 70 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

 

Liczba lat zwolnienia z CIT: 15

 

Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych do uzyskania zwolnienia z CIT: mln zł

0,75 mln do 15 mln