Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

WŁAŚCICIEL: Gmina Rejowiec Fabryczny
POŁOŻENIE: Pawłów, ul. Lubelska
POWIERZCHNIA:
12,3313 ha
NUMERY DZIAŁEK:
1465/2
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: 5 m
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: 5 m
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren przeznaczony dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa, usług oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
OBECNE UŻYTKOWANIE: Nieużytkowany
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
 • Droga powiatowa
 • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk
 • Bocznica kolejowa- Rejowiec Fabryczny (1 km)
 • Stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej- Zawadówka (12km)
 • Port Lotniczy Lublin (40 km)
UZBROJENIE TERENU:
 • Sieć wodociągowa - na działce
 • Sieć kanalizacji sanitarnej - na działce
 • Gaz ziemny- średnie ciśnienie PE DN 110 - 20 m od granicy terenu
 • Sieć telefoniczna - 20 m od granicy terenu
 • Sieć światłowodowa - 20 m od granicy terenu
 • Linia średniego napięcia - na działce
 • Linia wysokiego napięcia - 900 m od granicy terenu
OSOBY DO KONTAKTU:

Anita Świąder, e-mail: anita.swiader@gminarejowiecfabr.pl

Agata Laskowska, e-mail: agata.laskowska@gminarejowiecfabr.pl

tel. 82 566 45 45

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/06-103
POBIERZ MAPY   2
2
1
1
POBIERZ ZDJĘCIA    11
11
 P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6