Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

WŁAŚCICIEL: Prywatna – 93,85%, Komunalna – 6,15%
POŁOŻENIE: Kanie - Stacja
POWIERZCHNIA:
8,3235 ha
NUMERY DZIAŁEK:
124, 125, 126, 127, 128, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152.
KLASY GRUNTÓW: R V, TK, Ba
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: 1m
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: niski
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa, usług, drobnej wytwórczości oraz w niewielkiej części teren dla potrzeb usług rolnictwa, usług nieuciążliwych i pod zalesienie.
OBECNE UŻYTKOWANIE: Częściowo użytkowany
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
  • Droga gminna nr 104599 L
  • Droga powiatowa nr 1811 L
  • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk (6 km)
  • Kolej - Kanie (0,5 km), Rejowiec Fabryczny (10 km)
  • Bocznica kolejowa - odległość 200 m
  • Port Lotniczy Lublin (35 km)
UZBROJENIE TERENU:
  • Sieć wodociągowa (objętość 50 m3/d)
  • Oczyszczalnia ścieków - lokalna
  • Sieć telefoniczna
  • Linia średniego i wysokiego napięcia
OSOBY DO KONTAKTU:

 Anita Świąder,

 Agata Laskowska, 

 tel. 82 566 45 45, e- mail: urzad@ug.rejowiec.pl

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY  
POBIERZ MAPY Zdjęcie 1
Zdjęcie 1
POBIERZ ZDJĘCIA